Strokovni članki 21.8.2017

Premije Triglava precej nad pričakovanji

Avtor Matej Šimnic

Premije Triglava precej nad pričakovanji

Skupina Triglav je v prvi polovici leta zbrala 548 milijonov bruto premij, kar je 8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in precej več od naših pričakovanj. Z izjemo hrvaških življenjskih zavarovanj se je znesek pobranih premij glede na enako lansko obdobje zvišal v vseh segmentih in na vseh trgih. Najvišjo rast so sicer dosegla življenjska zavarovanja v Srbiji, kjer so s pomočjo prodaje preko bank zbrali skoraj štirikrat več premij kot v lanskem polletju, močno rast na tem trgu pa so beležila tudi neživljenjska zavarovanja.

Skupaj z rastjo premij se je zvišal tudi znesek bruto škod, ki so znašale 314 milijonov evrov, kar je 4 odstotke več kot v enakem lanskem obdobju. Za 6 odstotkov se je zvišal tudi znesek neto škod, rast pa je izvirala iz neživljenjskega dela ter zdravstvenih zavarovanjih. S tem se je poslabšal tudi škodni količnik neživljenjskega dela, ki je bil kar za 3 odstotne točke višji.

Zaradi bolj intenzivnih prodajnih aktivnosti so se bruto stroški poslovanja zvišali 135 milijonov evrov na 142 milijonov evrov, vseeno pa je bil relativen trend ugoden, saj se je stroškovni količnik neživljenjskega segmenta znižal za skoraj eno odstotno točko.

Zaradi višjega zneska pozavarovanj in omenjene rasti škod se je glede na enako lansko obdobje poslovanje na zavarovalnem delu nekoliko poslabšalo.

Neto prihodki naložbenega dela so znašali 37 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko so bili rezultati tudi pod vplivom trajnih odpisov. Višji prihodki iz investicij so le delno nadomestili šibkejše poslovanje zavarovalnega dela in izpada dobička izven zavarovalne dejavnosti, na katere je vplivala lanska prodaja Avriga in Slovenijales trgovine.

Dobiček pred davki se je tako znižal za skoraj 2 odstotka, vseeno pa je na račun nižje efektivne davčne stopnje dobiček lastnikov zrasel za 6,6 odstotka. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je tako Skupina Triglav ustvarila 35,7 milijona evrov čistega dobička, kar pa je bilo pod našimi pričakovanji.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED