Strokovni članki 28.8.2017

Sava Re na dobri poti, da doseže letošnje cilje

Avtor Matej Šimnic

Sava Re na dobri poti, da doseže letošnje cilje

Skupina Sava Re je v prvem polletju zbrala 298 milijonov evrov bruto premij, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem je bila rast dosežena v vseh segmentih, najbolj pa so se glede na enako lansko obdobje povečale premije izven Slovenije, kjer je rast presegla deset odstotkov.

V skladu s povečanim obsegom premij so se povečale tudi škode. Bruto škode so se tako na medletni ravni zvišale za 17,6 odstotka, neto škode pa za 7,7 odstotka. Toda pretežen del te rasti izhaja iz življenjskih zavarovanj, kjer se negativni učinek kompenzira z zmanjšanjem tehničnih rezervacij.

Kljub povečanemu obsegu poslovanja so operativni stroški ostali praktično na lanski ravni. Močnejša rast je bila zabeležena le pri življenjskih zavarovanjih.

V skladu z nizkimi obrestnimi merami so neto prihodki iz investicij upadli iz 11,6 milijona evrov na 7,8 milijona evrov. Za negativen premik so krive predvsem valutne spremembe, določen del pa so doprinesli tudi nižji obrestni prihodki.

Čisti dobiček Skupine Sava Re je tako ob polletju dosegel 17,1 milijon evrov, kar je 19 odstotkov odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček je bil sicer malenkost nižji od naših pričakovanj, vendar smo v ALTI pri oblikovanju napovedi upoštevali, da je drugo polletje zaradi poletnih toč in jesenskih poplav sezonsko gledano šibkejše. Posledično je Sava Re še vedno na dobri poti, da doseže letošnji plan dobička, ki je postavljen med 31 in 33 milijoni evrov.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED