Strokovni članki 28.8.2017

Pospešek Gorenja v drugem četrtletju

Avtor Sašo Stanovnik

Pospešek Gorenja v drugem četrtletju

Skupina Gorenje je v prvi polovici leta zabeležila 7,3-odstotno rast prodaje, pri čemer se je pozitivna dinamika iz prvega četrtletja nadaljevala tudi v drugem četrtletju. Prodaja se je namreč v drugem četrtletju letošnjega leta gleda na enako obdobje lani zvišala za 7,6 odstotka. Prodaja v osnovni dejavnosti Gospodinjski aparati je zrasla za 3,1 odstotka na 508,2 milijona evrov, pri čemer so se prihodki na zahodnoevropskih tržiščih znižali za 4,4 odstotka. V Vzhodni Evropi je prodaja zrasla za 4,9 odstotka, na ostalih trgih pa je prodaja poskočila za kar 29 odstotkov in znašala 63,6 milijona evrov. Pri tem je treba opozoriti, da je rast v Vzhodni Evropi predvsem posledica valutnih tečajev, saj bi prilagojeno gledano prihodki zrasli za le slab odstotek. Na rast je pozitivno vplivala tudi 11,1-odstotna rast prodaje premijskih gospodinjskih aparatov, 11-odstotna rast inovativnih izdelkov ter kar 28-odstotna rast prodaje malih gospodinjskih aparatov.

Bruto dobiček se je sicer zvišal za 4 odstotke, vendar pa so se stroški dela zvišali še za odstotek več. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v prvi polovici leta tako znašal 40,6 mio EUR, kar je 0,9 odstotka več kot v istem obdobju lani. Nižja rast je tudi posledica računovodskih sprememb, kot pojasnjujejo v Gorenju pa je bila primerljiva rast EBITDA višja.Medtem ko so prihodki Skupine za dobrih 6 milijonov evrov presegli naša pričakovanja, je EBITDA razočarala za dobra 2 milijona evrov. Dobičkonosnost prihodkov se je namreč zaradi počasnejše rasti dobička kot prihodkov znižala, če upoštevamo zgolj drugo letošnje četrtletje pa je bil nižji tudi EBITDA. Se je pa na drugi strani čisti dobiček velenjske skupine na medletni ravni podvojil in znašal 4,4 milijona evrov.

V segmentu Gospodinjski Aparati se je sicer EBITDA močno zvišala, izguba zabeležena v prvi polovici lanskega leta pa se je spremenila v 2,6 milijona evrov visok dobiček. A na drugi strani se je kljub rasti prodaje pri ostalih segmentih EBITDA znižal za 8,1 odstotka, čisti dobiček pa za milijon evrov, na 1,8 milijona evrov. Čeprav je bila dinamika maržnosti pri osnovnem segmentu boljša, marže ostajajo zelo nizke. V segmentu Gospodinski aparati so torej v prvem polletju letošnjega leta marže znašale 0,5 odstotka.

Rezultati Skupine Gorenje so torej skladni z našimi pričakovanji, saj se je rahlo višja rast prihodkov kompenzirala z nižjo maržnostjo. Posledično tudi naša investicijska teza in mnenje glede Gorenjeve delnice ostaja bolj ali manj nespremenjeno.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED