Strokovni članki 28.8.2017

Petrol še naprej lepo na začrtani poti

Avtor Sašo Stanovnik

Petrol še naprej lepo na začrtani poti

V prvi polovici leta je Skupina Petrol prodala 1,5 milijona ton proizvodov iz nafte oziroma 7,3 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja utekočinjenega naftnega plina se je medtem zvišala za nekaj manj kot pet odstotkov, prodaja zemeljskega plina pa je za dober odstotek upadla. Obenem se je preko 490 bencinskih servisov povečala prodaja trgovskega blaga, in sicer za 5,8 odstotka na 260 milijonov evrov. Skupaj je Skupina Petrol posledično ustvarila 190 milijonov evrov bruto dobička ali lepih 9,4 odstotka več kot v istem obdobju lani.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 73 milijonov evrov, kar je 10 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta in dobre 4 milijone evrov več kot smo sami pričakovali. Deloma sicer to izhaja že iz prvega četrtletja, vendar je EBITDA tudi v drugem četrtletju za milijon evrov presegel pričakovanja. Podobno velja tudi za dobiček iz poslovanja in čisti dobiček, je pa tu višina pribitka na naše ocene oziroma pričakovanja rahlo nižja. Čisti dobiček je ob polletju znaša 33,9 milijona evrov, kar je 6,2 odstotka več kot v istem obdobju lani in 3 milijone evrov več kot smo pričakovali. Toda polovica tega je tudi na račun nižje efektivne davčne stopnje. Za Petrolov dobiček je sicer običajno najpomembnejše tretje četrtletje. Omeniti pa velja prav tako, da je Skupina Petrol v prvi polovici leta 41 milijonov evrov EBITDA ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte, 14 milijonov je prispevala prodaja trgovskega blaga, 4 milijone prodaja utekočinjenega naftnega plina, 2 milijona prodaja elektrike in zemeljskega plina, preostalih 12 milijonov evrov pa prodaja okoljskih rešitev.

Iz objave ne izhaja veliko presenečenj ali sprememb, ki bi zahtevale večje spremembe glede našega pogleda na delnico. Na drugi strani pa je res, da je cena delnice letos že zrasla za skoraj 20 odstotkov. Splošno gledano so rezultati Skupine Petrol zelo dobri. Skupina Petrol je tudi na dobri poti za dosego svojih planov postavljenih za leto 2017, očitno pa bo družba tudi rahlo presegla naša začetna pričakovanja.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor je lastnik delnic PETG.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED