Strokovni članki 4.9.2017

Delničarje Luke Koper razveseljujejo novi rekordi

Avtor Matej Justin

Delničarje razveseljujejo novi rekordi

Luka Koper je v drugem letošnjem četrtletju znova objavila rekordne prihodke. Le-ti so se na medletni ravni zvišali za še dodatnih osem odstotkov na 54,7 milijona evrov, kar je nov rekordni rezultat upravljavca koprskega pristanišča. Za visoko rast prihodkov je bil zaslužen predvsem večji pretovor kontejnerjev, ki se je zvišal za 9 odstotkov. K uspehu je obenem prispeval tudi za 18 odstotkov večji pretovor tekočih tovorov. Šibko točko so na drugi strani predstavljali predvsem sipki tovori, katerih pretovor je upadel za 10 odstotkov ter vozila, katerih število je bilo nižje za dobra 2 odstotka. Višji pretovor se je poznal tudi na poslovnih rezultatih. Dobiček iz poslovanja se je namreč zvišal za 14 odstotka in znašal 15,7 milijonov evrov, medtem ko se je čisti dobiček zvišal za še slabo odstotno točko več in dosegel 13,4 milijonov evrov.

Posledično je Luka Koper v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 108 milijonov evrov prihodkov v oziroma 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil pri 45,1 milijona evra za slabih devet odstotkov višji, čisti dobiček pa je lanskoletnega presegel za 15 odstotkov.

Prihodki Luke Koper so bili skladni z našimi pričakovanji, dobiček pa je bil celo višji od naših pričakovanj. Ker pa je tretje četrtletje za Luko Koper šibkejše, smo naše napovedi ohranili nespremenjene.

Luka Koper je v novo opremo, ki bo zagotavljala višji pretovor, v prvi polovici leta investirala 29,4 milijona evrov in s tem realizirala polovico letošnjih načrtovanih investicij. Večina ustvarjena denarnega toka iz poslovanja je tako šla za vlaganja, ki bodo Luki Koper zagotovila možnost za lepo rast v prihodnosti.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED