Strokovni članki 4.9.2017

Kako je presenetila Intereuropa

Avtor Matej Justin

Kako je presenetila Intereuropa

Intereuropa je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 5 odstotkov več čistih prihodkov kot v enakem obdobju lani. Pozitivno sta presenetila predvsem segmenta interkontinentalnega prometa in logističnih storitev, kjer so bili rezultati nad pričakovanji. Za letošnjo rast koncerna so bili zaslužni boljši prodajni rezultati na ključnih trgih, kot je Slovenija, kjer Intereuropa ustvari pomemben del prihodkov.

Šibki točki sta bili v prvi polovici leta še vedno Ukrajina in Hrvaška, kjer je situacijo dodatno poslabšal Agrokor. Kljub temu pričakujemo, da bo Intereuropa letošnje leto zaključila z rastjo prihodkov. Dobiček iz poslovanja pred odpisi in amortizacijo (EBITDA)se je na medletni ravni zvišal za dobre tri odstotke, medtem ko je bil dobiček iz poslovanja višji za 1,4 odstotka in znašal 3,6 milijona evrov. Predvsem zaradi višjih stroškov podizvajalcev so bile marže pod pritiskom in so se znižale za 0,2 odstotne točke. Polletni čisti dobiček je tako ostal praktično nespremenjen in znašal 1,8 milijona evrov.

Podjetje se še naprej osredotoča na zniževanje finančnega dolga. Letos so tako finančni dolg znižali s 80,9 milijona evrov na 77,7 milijona evrov. Z nižjim dolgom se jim nižajo tudi izdatki za obresti, ki so se v prvi polovici leta znižali za še dodatnih 290 tisoč evrov. Kljub temu Intereuropa še naprej ostaja visoko zadolženo podjetje.

Za leto 2017 uprava Intereurope pričakuje rast na vseh področjih. Prihodki naj bi se zvišali na 142,4 milijona evrov, dobička iz poslovanja pred odpisi in amortizacijo (EBITDA) pa na 13,7 milijona evrov.

Zaradi izboljšanja poslovnih rezultatov, izboljšanja bilance stanja ter višjih relativnih kazalcev vrednotenja primerljivih podjetij smo dvignili ciljno ceno za delnico Intereurope, in sicer iz 1,4 evra na 1,9 evra za delnico.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED