Strokovni članki 15.9.2017

Odlični rezultati iz Celja

Avtor Sašo Stanovnik

Polletni rezultati Cinkarne Celje so bili več kot odlični. Ne samo z vidika rasti, temveč tudi glede na plane družbe in posledično naša pričakovanja. Prihodki od prodaje so se tako v prvi polovici letošnjega leta na medletni ravni zvišali za 7,6 odstotka. K temu so prispevali odlični pogoji na trgu titanovega dioksida, ki ga zaznamuje močno povpraševanje, omejena ponudba in posledično izredno lepa rast cen. Regijsko gledano je dinamika prodaje povsod pozitivna, izjema so le trgi bivše Jugoslavije. Pri rasti prodaje pa je treba tudi razumeti, da je primerljiva rast še višja. Cinkarna Celje je namreč v lanskem letu ukinila posamezna manj dobičkonosna področja.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je ob polletju znašal visokih 23,1 milijona evrov, kar je skoraj enkrat več kot v enakem obdobju lani. Čistega dobička pa je bilo ob koncu junija za 14 milijonov evrov, kar je več kot 100 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Istočasno sta bila planirana zneska za celo leto 2017 na 23,2 oziroma 10,0 milijona evrov. Sicer je medletno poročilo omenjalo, da se bodo finančni učinki celostne sanacije bolj poznali na letnih rezultatih. A vseeno polletni rezultati jasno kažejo, da bo leto 2017 poslovno odlično, posledično pa najbrž tudi dividende v prihodnjem letu.

Vrednotenje Cinkarna Celje je težavno zaradi cikličnosti rezultatov v panogi. Slednja je trenutno sicer v lepem porastu in s tem rezultati tako Cinkarne Celje kot nekaterih primerljivih podjetij. Ciljno ceno smo na podlagi rezultatov in indikacij za prihodnja četrtletja dvignili na 230 evrov za delnico, kar opravičuje nakupno priporočilo. EV/EBITDA trenutno znaša nizek 3,9-kratnik, P/E pa je pri 7,6-kratniku. Vseeno pa je treba biti pri trgovanju z delnico še naprej previden, kar je zgodovina že nekajkrat pokazala, saj je likvidnost delnice nizka, dejavnost pa ciklična. Zato je treba imeti ves čas pripravljeno izhodno strategijo. 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED