Strokovni članki 25.9.2017

Zakaj bodo banke zanimive za vlagatelje

Avtor Sašo Stanovnik

Zakaj bodo banke zanimive za vlagatelje

V krizi je bil francoski bančni velikan BNP Paribas (BNP FP) tako kot druge svetovne banke močno tepen. Izpostavljenost francoski in italijanski ekonomiji ter s tem težavni situaciji, bančni skupini zagotovo ni pomagala. Toda za vsakim dežjem posije sonce in sčasoma se je situacija v evropskih ekonomijah spremenila na bolje, s tem pa tudi izgledi banke. Tako so tudi signali njihove bančne mreže iz Francije in Italije vse boljši.

Eden od argumentov, zakaj zna biti evropski bančni sektor še naprej aktualen, je torej okrevanje evropskega gospodarstva. Za evro območje se tako letos pričakuje 2,1-odstotno rast BDP, po tem ko je lanska rast dosegla 1,8 odstotka. Tudi za leto 2018 se pričakuje solidno 1,8-odstotno rast BDP, pri čemer naj bi se nadaljeval trend upadanja brezposelnosti, potrošnja gospodinjstev pa naj bi rasla po stopnjah okoli 1,6 odstotka letno. Tako okolje je po več letih anemične gospodarske rasti za banke vsekakor dobrodošlo. Obenem pa naj bi se začelo tudi zaostrovanje trenutno izredno ohlapne monetarne politike. To je ponovno dobra novica za banke oziroma njihovo neto obrestno maržo, ki je v zadnjih letih okolja ničelnih ali negativnih obrestnih mer, precej na udaru. Res pa je, da smo tu šele na začetku poti in bodo morale biti banke in vlagatelji še izredno potrpežljivi. Na koncu velja omeniti, da se utegne vse močnejši evro pojavljati tudi kot dodatna ovira pri rasti evropskih podjetij in njihovih delnic. Toda med manj izpostavljenimi evropskimi giganti naj bi bile ravno banke.

Na drugi strani se je banka lotila obvladovanja stroškov, pri čemer so analitiki za banko optimistični. Čisti dobiček naj bi glede na povprečje napovedi na Bloombergu zrasel iz 7,8 milijarde evrov v lanskem letu na 7,9 milijarde evrov v letošnjem letu, v letu 2018 pa naj bi dosegel 8,2 milijarde evrov. V zadnjem času pri tem BNP Paribas pozitivno preseneča analitike. Do leta 2020 pa vodstvo banke napoveduje nad 2,5-odstotno povprečno rast prihodkov in nad 6,5-odstotno rast dobička, kar naj bi rezultiralo v dobičkonosnosti kapitala okoli 10 odstotkov. Poleg tega je zastavljena dividendna politika pri 50 odstotkih dobička radodarna, vseeno pa naj bi to omogočalo tudi prevzeme, če se pojavi ustrezna priložnost.

Bančna skupina ima kazalec kapitalske ustreznosti Tier 1 na 13,1 odstotka, dobičkonosnost kapitala pa je pri 8,3 odstotka. Pri tem pa banka kotira pri multiplikatorju dobička 11,3 in pri 0,9-kratniku knjigovodske vrednosti. Povprečje primerljivih bank na drugi strani kaže na multiplikator dobička 14,1 in multiplikator kapitala 1,2, kar pomeni, da ima delnica banke še nekaj prostora za rast. To potrjujejo analitiki tudi s svojimi ciljnimi cenami, saj banki pripisujejo v povprečju ciljno ceno 72,3 evra na delnico, medtem ko delnica kotira pri 66,2 evrih. Pri tem pa lahko hitro računamo na dodatne dvige ciljnih cen, če se bo bančno okolje še naprej izboljševalo v skladu z zgornjimi odstavki. Skratka, vrednotenja bank so se v zadnjem letu dvignila, a prostor za zaslužek še ostaja.

Na koncu pa imamo tu še upe bank, da bo močna regulacij - tako implementirana kot napovedana - vseeno ohlapnejša, kot se je pričakovalo takoj po finančni krizi. Morda se bo s tem ponovno zavrtel običajen krog od pretiranega fokusa na tveganja, na pretiran fokus na rast in optimizem. A vsaj začasno je to še dodaten razlog, zakaj bi se lahko vrednotenja bank izboljšala. Skratka, bančna panoga zna biti še naprej zanimiva za vlaganje, znotraj panoge pa je BNP zagotovo eno od imen, ki bi lahko še nosilo donos.

RAZKRITJE:
Sašo Stanovnik, Vodja oddelka analiz / Glavni ekonomist Skupine ALTA, ALTA Invest d.d. Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor članka ni imetnik omenjenih finančnih instrumentov.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih finančnih instrumentov.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na:
http://www.alta.si/Omejitev_odgovornosti/Razkritja_za_medijske_objave

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED