Strokovni članki 27.10.2017

Rezultati niso prinesli presenečenj, a delnica ostaja nizko vrednotena

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih leta 2017 zabeležila 542 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 3,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. K rasti so prispevali predvsem boljši rezultati pri veleprodaji in pa nove storitve, kot sta IT in e-cestninjenje. Na drugi strani pa cenovni pritiski na mobilnem segmentu ostajajo močni. Pri mobilnem segmentu je tako Telekom zabeležil 6-odstotni padec prihodkov, obenem pa se mu je na domačem trgu znižal tudi tržni delež.

Prihodki nacionalnega telekomunikacijskega operaterja so bili v prvih devetih mesecih letošnjega leta v skladu z našimi pričakovanji, pri čemer so v prvi polovici leta pričakovanja presegli, v tretjem četrtletju pa so bili nekoliko pod pričakovanji. Vsekakor pa je pozitivno, da Telekom Slovenije preko novih virov prihodkov več kot uspešno kompenzira padec klasičnih prihodkov. Stroški poslovanja Telekoma Slovenije so se v prvih treh četrtletjih zvišali za dobre štiri odstotke, tako da je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 154,2 milijona evrov. To je bilo nekoliko manj kot v enakem obdobju lani, a zaenkrat v skladu z našimi pričakovanji, čeprav je maržnost poslovanja v tretjem četrtletju razočarala in znašala le 27,1 odstotka. Se pa je na drugi strani povzpel čisti dobiček, ki je v prvih treh četrtletjih znašal 31,9 milijona evrov oziroma skoraj tretjino več kot v enakem obdobju lani. Skok je bil posledica nižjih stroškov financiranja, poleg tega pa letos ni bilo zabeležene izgube pri pridruženih in skupaj obvladovanih družbah. 

Skratka tretje četrtletje je bilo rahlo šibkejše, a vseeno je Telekom Slovenije po devetih mesecih še vedno na dobri poti, da doseže letošnje načrte. Uprava družbe je za letošnje leto napovedala 718 milijonov evrov prihodkov, 207 milijonov evrov EBITDA in 41,3 milijona evrov čistega dobička, v prvih treh četrtletjih pa so dosegli med 75 in 77 odstotki letnega načrta. 

Ker so bili rezultati v skladu z našimi pričakovanji, ne vidimo razloga za spremembo naše ciljne cene in priporočila. Še vedno tako za delnico Telekoma Slovenije ohranjamo nakupno priporočilo, ciljna cena pa znaša 96 evrov za delnico. Telekom namreč kotira pri 11-kratniku čistega dobička in 4,7-kratniku EV/EBITDA. Ob tem velja še omeniti, da se še vedno pričakuje unovčitev opcije za izstop iz Makedonije, kar bi bila lahko bolj pomembna informacija kot je bila nedavna objava rezultatov. Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/omejitev-odgovornosti

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED