Strokovni članki 15.11.2017

Gorenje bo ponovno iskalo strateškega partnerja

Avtor Sašo Stanovnik

Gorenje je letošnje leto začelo relativno obetavno. Rezultati prvega in drugega četrtletja so bolj ali manj sledili zastavljenim ciljem, predvsem obetavni pa sta bili rast prodaje pod blagovno znamko ASKO in krepitev prodaje inovativnih ter premijskih aparatov. Tudi makro okolje je ugodno za ciklična podjetja in delnice. Je pa res, da so konkurenčni pritiski v panogi ves čas zelo močni. Toda tretje četrtletje je postreglo z razočaranjem. Prihodki osnovne dejavnosti gospodinjskih aparatov so namreč upadli za 2,3 odstotka, znižala pa se je tudi marža. Posledično je glede na naš ciklični model postalo zelo verjetno, da Gorenje ponovno ne bo doseglo zastavljenih planov, predvsem z vidika dobičkonosnosti. Tudi samo Gorenje je v objavi komentiralo, da vseh načrtovanih ciljev za leto 2017 ne bo mogoče v celoti izpolniti.

Prodaja se je sicer v prvih devetih mesecih zvišala za 4,8 odstotka, toda predvsem na račun neosnovnega segmenta, prodaje v segment ostali svet in na račun valutnih sprememb. EBITDA marža je ostala pri 6,2 odstotka, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa se je zvišal za 5,2 odstotka. Na drugi strani je zaradi višje amortizacije dobiček iz poslovanja upadel za 12,1 odstotka, medtem ko se je na račun pričakovane nižje efektivne davčne stopnje čisti dobiček okrepil za 12,6 odstotka. Skupina Gorenje je preko prodaje v višini 949 milijona evrov tako ustvarilo le za 4,5 milijona čistega dobička. Neto finančni dolg je konec septembra znaša 417,1 milijona evrov in je bil celo nekoliko višji kot leto poprej.

Sami smo na podlagi objave zaenkrat le nekoliko znižali napovedi. S tem pa se je naša ciljna cena za delnico Gorenja znižala na 6,2 evra. Obstaja možnost, da bodo v januarju, ko bo Gorenje objavilo plan za leto 2018 oziroma se bo videla dodatna dinamika pri poslovanju, potrebne dodatne prilagoditve. Ob tem velja sicer omeniti, da smo bili pri napovedih previdni in pričakovali nižje številke kot pa je to impliciral Gorenjev plan in strategija. 

Cena Gorenjeve delnice je sicer v zadnjih mesecih že lepo upadla pod našo prejšnjo in tudi novo ciljno ceno. Gorenje je ob rezultatih tudi objavilo, da bo aktivno iskalo strateške povezave, kar lahko vodi tudi v vstop v lastniško sestavo. To bi lahko nekoliko obudilo špekulativno zanimanje za delnico v prihajajočem letu. Ker cena delnice tava ravno malce nad 10 odstotki potenciala in zaradi verjetnih špekulacij smo naše priporočilo dvignili iz drži na kupi. Vendar moramo obenem opozoriti, da boljša dolgoročna razmerja med donosom in tveganjem vidimo drugje. Nižanje napovedi pa bi obenem lahko hitro znižalo tudi potencial delnice. Že z rahlim zoženjem potenciala bi lahko priporočilo hitro spremenili nazaj na drži. 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje. 
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED