Strokovni članki 21.11.2017

Kaj rast dobička in prihodkov pomeni za delnico Krke?

Avtor Sašo Stanovnik

Zaradi prihoda novih zdravil je Krka napovedala močnejšo drugo polovico leta 2017 na zahodnih tržiščih, te napovedi pa se že uresničujejo. V tretjem letošnjem četrtletju je Krka v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležila skoraj desetodstotno rast prodaje, pri čemer pa je rast poganjala prav Zahodna Evropa, kjer so se prihodki zvišali za skoraj četrtino. Visoko 19,3-odstotno rast je Krka zabeležila tudi v Vzhodni Evropi brez Rusije in čezmorskih tržišč. Pravzaprav je bila rast prisotna na skoraj vseh ključnih trgih, v tretjem četrtletju pa je razočarala le Rusija, čeprav so devetmesečni podatki na tem tržišču zelo lepi. Na krilih rasti prihodkov je v tretjem četrtletju za kar 63 odstotkov poskočil tudi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), medtem ko se je četrtletni čisti dobiček zvišal za 80 odstotkov.

Posledično je Skupina Krka v prvih devetih mesecih leta zabeležila 8,9-odstotno rast prodaje, od tega 3,2-odstotno rast na Zahodnih trgih, 4,3-odstotno rast v Sloveniji in Jugo-Vzhodni Evropi, 8,1-odstotno rast v Srednji Evropi, 12,7-odstotno rast v Vzhodni Evropi brez Rusije in 20,6-odstotno rast v Rusiji. Devetmesečni EBITDA je znašal 229 milijonov evrov ali 28 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Za visokih 37 odstotkov je bil višji tudi čisti dobiček, ki je pri 110,1 milijona evrov že presegel tistega, ki so ga v Krki ustvarili v celotnem lanskem težavnem letu. Do konca letošnjega leta naj bi se po napovedih Krkine uprave čisti dobiček povzpel na okoli 140 milijonov evrov.

Objavljeni rezultati in dobiček ter prihodki, ki jih napoveduje uprava Krke, so višji od naših pričakovanj iz začetka letošnjega leta, vendar bolj ali manj skladni z našimi dvignjenimi pričakovanji iz avgustovske investicijske raziskave.

Tudi napoved za leto 2018, v katerem pričakujejo 1,3 milijarde evrov prihodkov in 153 milijonov evrov dobička, je povsem skladna z našimi preteklimi ocenami. Zaenkrat še ne vidimo razloga za spremembo pričakovanj in ciljne cene, ki ostaja pri 64 evrih za delnico. Posledično še vedno priporočamo nakup Krkinih delnic.

Velja še omeniti, da je  uprava sprejela Strategijo razvoja Skupine Krka za obdobje 2018–2022, ki med drugim vključuje cilj dosegati najmanj 5-odstotno povprečno letno količinsko/vrednostno rast prodaje. To je skladno s preteklimi načrti oziroma strategija Krke ostaja podobna tudi za naslednja leta. Lahko pa se poudari, da naj bi  lahko Krka ob dobri finančni stabilnosti izplačevala vsaj polovico konsolidiranega dobička, ki pripada večinskemu delničarju. Skratka še naprej se delničarjem obetajo dobre dividende, očitno pa tudi v Krki menijo, da je bilo šibkejše leto 2016 izjema, stvari pa so se sedaj vrnile na stare tirnice. Zato je zadana strategija bolj evolucijska, kot pa revolucijska.


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor je lastnik delnic Krke. 
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED