Strokovni članki 21.11.2017

Triglav nadaljuje z močno rastjo premij

Avtor Sašo Stanovnik

Zavarovalnica Triglav je tudi v tretjem letošnjem četrtletju nadaljevala z močno rastjo premij. V prvih devetih mesecih so v največji slovenski zavarovalni skupini zbrali 777 milijonov evrov premij oziroma osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. 

Pri tem pa so rast premij zabeležili v vseh segmentih in državah, kjer so prisotni. Premije so tako na domačem trgu zrasle za 7 odstotkov, v Srbiji za 29 odstotkov, na Hrvaškem za 11 odstotkov, v BiH za 6 odstotkov, v Črni Gori za 3 odstotke in v Makedoniji za odstotek. Premije premoženjskih zavarovanj so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 8 odstotkov, premije življenjskih zavarovanj za tri odstotke, medtem ko so se premije v zdravstvenem zavarovanju zvišale za 14 odstotkov. S tega vidika so torej rezultati še naprej odlični. 

Obenem so bili brzdani tudi stroški. Toda na drugi strani so tudi Zavarovalnici Triglav rezultate bremenili višji škodni dogodki. Čisti odhodki za škode so tako poskočili za 6 odstotkov na 469 milijonov evrov, kar je preko škodnega količnika potisnilo kombinirani količnik navzgor za 0,3 odstotka na 95,3 odstotka. Dobičku pa ni pomagalo tudi okolje nizkih obrestnih mer. Vseeno je čisti dobiček Skupine Triglav v prvih devetih mesecih znašal 52,3 milijona evrov, kar je le nekoliko manj kot v prvih devetih mesecih lanskega leta, pri čemer je bil dobiček pred davki med 80 in 92 odstotki predvidenega za celotno letošnjo leto. 

Zaenkrat ne vidimo razloga za spremembo našega mnenja glede Zavarovalnice Triglav. Pri 9,6-odstotni dobičkonosnosti kapitala, tržni ceni okoli 28,4 evra in knjigovodski vrednosti 32,3 evra ohranjamo priporočilo KUPI. In glede na visok kazalec solventnosti (246% 2016), zato zna biti raven dividend še naprej zelo lepa.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic. 
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED