Strokovni članki 21.11.2017

Kaj rast dobička in prihodkov pomeni za Petrol

Avtor Sašo Stanovnik

Vse boljša potrošniška klima v Sloveniji in ugodno ekonomsko okolje sta svoj pečat pustila tudi na letošnjem poslovanju Skupine Petrol. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so v Skupini Petrol ustvarili 3,32 milijarde evrov prihodkov, medtem ko se je prodaja dopolnilnega asortimenta zvišala za 5,6 odstotka, na skoraj 400 milijonov evrov. V Sloveniji je Petrol zabeležil 4-odstotno rast, v Jugovzhodni Evropi pa je bila rast kar 15-odstotna, čeprav prodaja na črpalko logično še naprej precej zaostaja za Slovenijo.  V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je količinska prodaja proizvodov iz nafte povečala za 8,3 odstotka, pri čemer je na domačem trgu znašala 7 odstotkov, na trgih Jugovzhodne Evrope 2 odstotka, na trgih EU pa je bila rast 16-odstotna.
  
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je ob devetmesečju znašal 122,5 milijona evrov oziroma 11 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček se je zvišal za 8 odstotkov in dosegel 61,6 milijona evrov, od česar je samo tretje četrtletje prispevalo 27,7 milijona evrov dobička. EBITDA je bil celo nekoliko nad našimi pričakovanji, zaradi slabšega neto finančnega rezultata pa je bil čisti dobiček v skladu z našimi pričakovanji. Petrol je tako na dobri poti, da uresniči svoje napovedi ter letošnje leto konča s 74,7 milijona evrov čistega dobička in 150 milijoni evrov EBITDA. 

Neto dolg na EBITDA je sedaj na 2,3-kratniku vendar velja omeniti, da ima Skupina Petrol poleg denarnih sredstev na bilanci še okoli 150 milijonov evrov različnih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb. Letos poteka tudi sprememba glede Skupine Geoplin, kjer naj bi poslovanje prevzel Petrol, infrastrukturni del pa država. Žal zaenkrat ni bilo podanih veliko informacij oziroma le-te še še čakamo. Je pa Agencija za varstvo konkurence ustavila postopek proti Geoplinu, ki ga je začela pred nekaj leti.
  
Na podlagi vsega podanega ne vidimo razloga za spremembo naših pričakovanj, posledično pa tudi ne ciljne cene.  A zaradi padca cene delnice smo naše priporočilo ponovno izboljšali iz drži na kupi. Pred tem smo priporočilo namreč znižali prav zaradi tega, ker se je borzna cena močno približala ciljni, sedaj pa se je zaradi spremembe borzne cene povečal tudi potencial delnice. 


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor je lastnik delnic Petrola. 
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED