Strokovni članki 21.11.2017

Lepa rast premij, a žal tudi škod

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Sava Re je v prvih treh letošnjih četrtletjih uspelo povečati kosmate premije za skoraj pet odstotkov na 409 milijonov evrov. V pozavarovalni skupini so rast zabeležili v praktično vseh segmentih z izjemo pozavarovanj. Kosmate premije premoženjskih zavarovanj na domačem trgu so se tako denimo zvišale za 5,3 odstotka, na ostalih trgih pa za 10,2 odstotka. Premije pri življenjskih zavarovanjih so v Sloveniji zrasle za 4,8 odstotka, na drugih trgih pa za 11,6 odstotka. Rast premij v letošnjem letu je bila tako nad našimi pričakovanji. 

Toda na drugi strani so v tretjem četrtletju letošnjega leta močno zrasle tudi škode. Pozavarovalni segment je zaradi orkanov v ZDA tako utrpel večje škode, zavarovalni del pa so prizadele toče v Sloveniji. Čisti odhodki za škode so v prvih devetih mesecih leta dosegli 220 milijonov evrov, kar je 7,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Obseg škod je bil nad našimi pričakovanji in tudi pričakovanji uprave Save Re, kar je na koncu negativno vplivalo tudi na končni rezultat. Edina tolažba je, da bi lahko imel v prihodnosti pozavarovalni segment (zaradi morebitnega dviga premij na trgu pozavarovanj v prihodnjem letu), boljše rezultate. 

Obratovalni stroški so znašali 112 milijon evrov ali 0,7 odstotka več kot lani, skupaj pa je čisti kombinirani količnik znašal 94,5 odstotka ali 1,8 odstotnih točk bolje kot leto poprej. Na drugi strani je donosnost naložbenega portfelja upadla iz 2,3 odstotka na 1,4 odstotka. To je bilo v večji meri posledica vpliva tečajnih razlik, svoj del pa je pričakovano dodalo tudi okolje nizkih obrestnih mer.  Sava Re je tako obdobje zaključila z 7,5 odstotki nižjim dobičkom, ki je znašal 20,9 milijona evrov. Na slabši rezultat je vplivala tudi višja efektivna davčna stopnja. A kot rečeno, je dobiček v tretjem četrtletju zaradi številnih škodnih dogodkov strmoglavil na le slabe 4 milijone evrov.

Ker smo že ob polletju znižali naša pričakovanja glede letošnjega dobička, nam tokrat ni bilo potrebno dodatno spreminjati našega pogleda in ocene za Savo Re. Donosnost lastniškega kapitala je 9,1 odstotka, knjigovodska vrednost delnice pa znaša 19,8 evra na delnico.


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic. 
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED