Strokovni članki 23.11.2017

Cinkarni se obeta se rekordno leto

Avtor Sašo Stanovnik

Za Cinkarno Celje je rekordnih prvih devet mesecev, pozitivni pa so tudi obeti za prihodnje leto. V prvih devetih mesecih letošnjega so v celjskem metalurgu ustvarili rekordnih 143,6 milijona evrov prihodkov, kar je bilo 9 odstotkov bolje kot v enakem lanskem obdobju in 27 odstotkov nad načrti. Gonilec rasti so bili predvsem tuji trgi, vendar pa so v družbi rast zabeležili tudi na domačem trgu, kjer se je prodaja povečala za 9,2 milijona evrov. 

Situacija na trgu titanovega dioksida je še vedno več kot ugodna, saj cene pigmenta močno rasejo. Trg pigmenta titanovega dioksida zaradi ugodnega gospodarskega okolja namreč še naprej zaznamuje naraščajoče povpraševanje na eni strani ter omejena ponudba na drugi. Slednja je predvsem posledica trajajočih težav  ukrajinskih proizvajalcev pigmenta ter ponavljajočih izpadov Hunstmanove tovarne na Finskem. 

Dobiček iz poslovanja je znašal 31,7 milijona evrov, torej 178 odstotkov ali 20,3 milijona evrov več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček pa je posledično zrasel iz 9,4 milijona evrov na kar 25,5 milijona evrov oziroma za 172 odstotkov. Osnovni čisti dobiček na delnico je po devetih mesecih znašal 31,29 evra. Lani je Cinkarna izplačala 4,2 evra bruto dividende za delnico, letos pa 9,05 evra. Za leto 2018 pa se prav tako delničarjem obetajo visoke dividende.

Ugodno okolje naj bi se glede na poročilo Cinkarne Celje in konkurentov nadaljevalo tudi v prihodnjem letu. Svetovne zaloge pigmenta predstavljajo le približno 11 dni redne proizvodnje, obenem pa  velja omeniti, da je Cinkarna proizvodnjo pigmenta razprodala do junija 2018. Edina težava znajo biti naraščajoči stroški vhodnih surovin. Toda v izogib višjim cenam surovin potrebnih za izdelavo pigmenta Cinkarna postopno povečuje varnostne zaloge.  

Skratka Cinkarni Celje se še naprej obeta rastoča prodaja, tradicionalna finančna politika in nadaljevanje investicij v okoljsko sanacijo. Čeprav delajo v zelo ciklični panogi, trenutne razmere kažejo, da bodo uspešno poslovanje prenesli v naslednje leto. Naše napovedi smo zato dvignili, posledično pa smo na 248 evrov za delnico zvišali tudi našo ciljno ceno (velja pa opozoriti na nizko likvidnost) in ohranili priporočilo KUPI. 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED