Strokovni članki 28.11.2017

Večji pretovor, višji dobiček in višja ciljna cena

Avtor Matej Justin

Pozitivna dinamika se je v Luki Koper nadaljevala tudi v tretjem letošnjem četrtletju. Prihodki upravljavca koprskega pristanišča so se v prvih devetih mesecih zvišali za dobrih šest odstotkov in dosegli 158,6 milijona evrov. Z 9-odstotno rastjo prihodkov iz tržne dejavnosti je družba presegla svoj zastavljeni cilj, vendar pa so se prihodki iz izvajanja gospodarske javne službe znižali za 35 odstotkov in dosegli 4,2 milijona evrov. Ladijski pretovor je znašal 17,7 milijona ton, pretovor kontejnerjev pa 687.000 TEU, pri čemer sta oba zrasla za 8,7 odstotkov glede na enako obdobje lani. Do konca septembra so v Luki Koper pretovorili tudi 522.000 vozil oziroma 3 odstotke manj kot v enakem obdobju lani.

Stroški materiala in storitev so zrasli za 3,7 odstotkov na 49,7 milijona evrov, medtem ko so stroški dela zrasli za 4,4 odstotka na 40,1 milijona evrov. Rast stroškov je bila tako počasnejša od naših pričakovanj. Operativna marža pred amortizacijo (EBITDA marža) se je posledično okrepila za 2 odstotni točki na 40,9 odstotka medtem ko je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 64,8 milijona evrov, kar je osem odstotkov več od načrtov družbe in 11,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je tako okrepil za petino in dosegel skoraj 40 milijonov evrov, pri čemer pa je bila rast v tretjem četrtletju na medletni ravni kar 30-odstotna. 

Skupina Luka Koper je za naložbe v prvih devetih mesecih namenila 32,5 milijona evrov, kar je 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Zaradi dodatnega črpanja bančnega posojila so se finančne obveznosti skupine v primerjavi s koncem lanskega leta povečale za 11 milijona evrov na 121 milijonov evrov.

Skupina Luka Koper iz četrtletja v četrtletja rahlo presega naša pričakovanja, še posebno z vidika dobičkonosnosti. Na podlagi vedno boljših rezultatov smo posledično tudi dvignili našo ciljno ceno, in sicer iz 38 evrov na 43 evrov ter ohranili nakupno priporočilo. Pri tem pa investicijska teza oziroma naložbena zgodba pri Luki Koper ostaja enaka kot doslej.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED