Strokovni članki 29.12.2017

Medved bo prespal tudi 2018

Avtor Peter Jenčič

Leto 2017 se nezadržno bliža koncu. V zgodovino se bo zapisalo kot leto, v katerem so vlagatelji v skoraj vseh naložbenih razredih uspeli oplemenititi svoje premoženje. Rast trgov traja že od leta 2009. Zato ni nenavadno, da analitiki kar tekmujejo v ustvarjanju najrazličnejših modelov, s katerimi poskušajo določiti, kdaj se bo cikel rasti končal. Pri teh modelih so običajno ključni vhodni podatki glede naklona krivulje donosnosti, vrednotenja trgov, obnašanja ekonomskih subjektov, pribitkov pri različni kakovosti izdajateljev obveznic in podobno. Nekateri modeli vključujejo tudi volatilnost na trgih, pri čemer se pogosto uporablja VIX, ki iz tržne vrednosti izvedenih finančnih instrumentov izračuna nakazano volatilnost. 


Ameriška banka Citi je na primer konec novembra pripravila analizo s podnaslovom Bear Market Checklist, kjer z analizo 18 faktorjev ugotavlja, če smo že na koncu poti. Marca 2000 je 17,5 indikatorjev kazalo na previdnost. V naslednjih 24 mesecih je ameriški borzni indeks izgubil 45 odstotkov vrednosti. Podobno svarilo na podlagi modela je banka identificirala oktobra 2007, ko je skupni indikator kazal 13 opozorilnih znakov. V prihodnjem letu in pol je S&P500 izgubil 57 odstotkov. Trenutna vrednost modela je tri, kar pomeni nizko tveganje za konec rasti. Seveda se pri takih modelih lahko vprašamo, kako močno so analitiki »kopali po podatkih«, da so prišli do ustreznih indikatorjev, ki jih banka lahko danes marketinško uporabi. Kljub določeni skepsi pa velja pogledati vhodne podatke modela in upoštevati morebitna prihodna svarila pri investiranju sredstev. 


Za namen tega članka bi bila podrobna analiza tega in primerljivih modelov preveč obsežna, zato bom v nadaljevanju samo na kratko izpostavil nekatere zanimivejše indikatorje. Razmerje med višino dolga in EBITDA ameriških podjetij (brez finančnih podjetij) znaša 1,6-kratnik in je tako nad nivojem iz leta 2007. Olajševalna okoliščina je, da je strošek servisiranja tega dolga zaradi nizkih obrestnih mer (trenutno) obvladljiv. To je tudi edini indikator, ki je pri svarilu upoštevan v celoti (ostali štirje indikatorji so samo polovično, kar da skupno oceno 3). Naslednja dva zanimiva indikatorja se nanašata na vrednotenje globalnih trgov. P/E kazalnik za zadnja 4 četrtletja znaša 20 in je kot tak nekoliko nad dolgoročno mediano kazalnika pri 18-kratniku. Polovično svarilo sugerira tudi napovedani kazalnik P/E, ki znaša 16. V medijih pogosto prikazovan kazalnik CAPE (za cikel prilagojen kazalnik P/E) ne kaže alarmantnega stanja, saj znaša 24. Leta 2007 je znašal 30, leta 2000 celo 48. Dividendni donos znaša 2,3 odstotka in je na varni strani. V primeru davčne reforme z repatriacijo dobičkov bi se donos utegnil še dodatno povečati, saj na primer Adam Posen iz Peterson Instituta napoveduje, da bi 80 odstotkov vrnjenih dobičkov podjetja usmerila v izplačilo dividend in nakupe lastnih delnic. 


Za zaključek tega pregleda velja omeniti še razkorak med donosnostjo 10-letne in 2-letne ameriške državne obveznice. Ta razkorak se zmanjšuje in trenutno znaša 50 bazičnih točk. Obstajajo študije, da po izenačitev donosnosti krajše in daljše ročnosti obveznic ne pomeni takojšnjega začetka recesije, je pa dober indikator za previdnost v prihodnjih 18 mesecih. Modeli za napovedovanje začetka medvedjega trenda nam torej trenutno govorijo, da medved še spi in kot kaže, da bo tudi leto 2018 prespal. 


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Skladi d.d. 
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe, avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Ostale informacije so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti/alta-skladi

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED