Strokovni članki 8.1.2018

Optimističen začetek leta

Avtor Miha Mihalj

Očitno bomo tudi letos večkrat brali naslove, da so delniški trgi posegli po novih vrhovih. Odličen začetek leta na kapitalskih trgih je vsekakor dobra popotnica za nadaljevanje optimizma. V ospredju po donosu je med bolj eksotičnimi trgi Argentina, ki ji s skoraj štiriodstotno rastjo sledi Avstrija. Tudi borze v ZDA nizajo nove rekordne vrednosti, v ospredju pa je tehnološki Nasdaq, ki je v vsega dveh dneh pridobil 1,9 odstotka.  Vzpodbudni gospodarski podatki iz Japonske so njihov borzni indeks Topix pognali na nad rekordno vrednost iz daljnega leta 1991. 

In kako vidimo trge v 2018? Med regijami bi morale biti v ospredju ZDA in seveda trgi v razvoju. Izpostavitev ZDA je zlasti posledica nedavnega sprejema davčne reforme in pa obetavne gospodarske slike. Z davčno reformo bi se v ZDA lahko tudi letos obetala lepa gospodarska rast, ki bi posledično spodbujala večje investiranje in potrošnjo. Njihova centralna banka bo letos sicer predvidoma trikrat zvišala ključno obrestno mero, vendar pa to ne bi smelo biti problematično. Zgodovinsko gledano so bile v času dvigovanja obrestnih mer najbolj donosne ciklične panoge. Tako pričakujemo, da bo še naprej v ospredju tehnologija. Zaradi sinhronizirane svetovne gospodarske rasti se bo verjetno prebudil tudi surovinski sektor. 

Materiali in energetika sta sektorja, kjer bi se vsaj pri naftnih delnicah lahko končno pokazal pozitiven donos. Pri financah bi pričakovali, da bi ob padajočih zahtevanih donosih evropske banke v slabšem položaju ampak tu ne bo težava, ker bo večinoma napovedane rasti dobičkov pri bankah enkratne narave. Pri evropskih bankah je bilo v preteklih letih narejenih kar precej rezervacij. Ker se slabi krediti zmanjšujejo, bo prišlo do sproščanja rezervacij, ohlapnost pri odobravanju kreditov pa se bo nadaljevala. Povsem drugačna zgodba je ZDA, kjer pričakujemo, da se bo zahtevan donos na 10-letne obveznico zvišal. To pomeni, da bi morale ameriške banke izkoriščati dvige obrestne mere z večjo kreditno aktivnostjo in končno doživeti tudi rast pri neto obrestni marži. Ameriške banke imajo sicer zelo lepe bilance, visoko kapitalsko ustreznost in izjemno nizko razmerje med krediti in depoziti.

V ospredju bi morali biti tudi kapitalski trgi »razvijajočih se trgov«, ki so zadnje čase zaostajali, vrednotenja na nekaterih trgih v razvoju pa so še vedno izjemno ugodna. Pogled v drobovje indeksov trgov v razvoju pokaže, da so tehnološke delnice v njih močno zastopane. Obenem pa so obeti za tehnologijo odlični, prevzemna aktivnost je šele v večjem razmahu, v 2018 pa bi morala biti to ena izmed najboljših panog, ki bi posledično lahko v višave ponesla tudi indekse večjih trgov v razvoju. 


 
Razkritje:
Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Skladi d.d. in upravlja podsklade ALTA GOODS, ALTA GOLD, ALTA ENERGY in ALTA NEW EUROPE. 
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA SKLADI d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje. 
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Skladi d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Ostale informacije so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti/alta-skladi

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED