Strokovni članki 11.1.2018

Investicijska strategija 2018

Avtor Sašo Stanovnik

Leto 2018 se na borzah začenja s pozitivnim sentimentom, ki je na trgih prevladoval tudi skozi praktično celotno lansko leto, ugodne razmere pa bi se morale nadaljevati tudi letos. Na obzorju trenutno ni razlogov, zaradi katerih bi se prekinila pozitivna rast in bikovski trend, večina tujih investicijskih strategov pa je optimističnih za leto 2018. Podobnega mnenja smo tudi v ALTI. Ker vsaj tekom prve polovice letošnjega leta ostajamo optimisti glede rasti delniških trgov, smo logično bolj optimistični za ciklične panoge. 


»Najbolj med posameznimi panogami preferiramo tehnologijo, ki je že v zadnjih letih vodila trge navzgor. Vrednotenja v panogi so sicer ponekod visoka, a večinoma tudi podprta z zgodbo o prihodnji rasti in pričakovanjih. Kar nekaj tem, ki bi v prihodnjih letih morale krojiti naše življenje, je namreč povezanih s tehnologijo,« v investicijski strategiji za leto 2018 pravi glavni ekonomist Skupine ALTA Sašo Stanovnik. Kot še dodaja, poleg tehnologije svetujemo iskanje naložbenih priložnosti tudi v drugih cikličnih panogah, recimo financah (kreditna aktivnost raste, izboljšalo naj bi se okolje obrestnih mer), kapitalskih dobrinah (gospodarska rast, obramba) ter energiji, kjer so se cene energentov že pobrale, čemur sedaj sledi okrevanje poslovanja podjetij in tudi cen delnic. Posledično pa smo zato bolj zadržani do defenzivnih panog, predvsem javnih storitev in telekomov,« pravi Stanovnik. 


»Optimisti smo tudi za slovenski delniški trg, kjer tudi lahko govorimo o spodbudnem makroekonomskem okolju in rasti dobičkov, a obenem tudi o relativno nizkem vrednotenju ter visoki, kar okoli 5-odstotni povprečni dividendni donosnosti. Za večino spremljanih domačih podjetij tako v 2018 vstopamo z nakupnimi priporočili,« še dodaja Stanovnik. 


Za leto 2018 tako vlagateljem v ALTA Investicijski strategiji svetujemo progresivno naložbeno kombinacijo, v top izbor delnic pa smo med drugim vključili delnice tehnoloških gigantov Alphabet (KUPI: GOOG US), Apple (KUPI: AAPL US), Micron (MU US) in Infineon (IFX GR), bančnega velikana Bank of America (KUPI:BAC US) ter  francoske naftne skupine Total (KUPI: FP FP).

 

Brezplačno prenesite investicijsko strategijo za 2018

 

 

Vsebina tega sporočila je informativne narave in je pripravljena ter posredovana širšemu krogu oseb izključno z namenom predstavitve investicijske strategije za leto 2018, ki jo posreduje družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Sporočilo in dokument sta namenjena boljšemu razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ni namenjen točno določenemu vlagatelju. Vsebina tega sporočila ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.

Vsebina tega sporočila je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za nakup za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev.

Vsebina tega sporočila je naložbeno priporočilo, ki se po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) šteje kot tržno sporočilo, in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo. Vsebina tega sporočila ni ponudba ali povabilo k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov. Pravna oseba, pristojna za izdelavo oz. posredovanje priporočila, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Pristojni nadzorni organ je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 5, Ljubljana.

Naložbeno priporočilo velja 7 dni. Ni predvidenega rednega ažuriranja priporočila.
KUPI: Na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo nakup delnice.
DRŽI: Na podlagi trenutne ocene donosnosti predlagamo ne prodaje ne nakupa delnice.
PRODAJ: Na podlagi trenutne ocene donosnosti predlagamo prodajo delnice.

Avtor dokumenta je Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz pri ALTA Invest d.d. Avtor ni imetnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko imetnice omenjenih delnic.

Za opis produktov in več informacij lahko obiščete https://www.alta.si/sl-si/dokumeti/dokumenti-alta-invest

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED