Strokovni članki 7.3.2018

Leto zaključeno tik pod milijardo premij

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Zavarovalnica Triglav je leto 2017 po prvih ocenah zaključila s 7-odstotno rastjo bruto premij, ki so tako dosegle skoraj milijardo evrov. Pri tem je bila rast zabeležena praktično v vseh državah in segmentih. Na domačem trgu so se namreč premije zvišale za 6 odstotkov, na Hrvaškem za 9 odstotkov, v Srbiji za 27 odstotkov, v Bosni in Hercegovini pa za 7 odstotkov. So pa premije stagnirale ali rahlo upadle v Črni Gori in Makedoniji.

Triglavu je premije pri premoženjskih zavarovanjih lani uspelo povečati za 7 odstotkov. Kljub relativni starosti portfelja zavarovalnih polic so se za tri odstotke okrepile tudi premije pri življenjskih zavarovanjih, premije pri zdravstvenih zavarovanjih pa so bile v primerjavi z letom 2016 višje za 13 odstotkov. S tega vidika so bili torej lanski rezultati odlični in okoli 20 milijonov nad našimi pričakovanji.

Obenem so bili brzdani tudi stroški, ki so upadli za 3 milijone evrov, sami naložbeni donosi pa so bili zaradi okolja nizkih obrestnih mer logično in pričakovano slabši kot v letu 2016. A rezultat pri naložbah je bil kljub temu boljši, kot se je prvotno pričakovalo.

Kljub temu je bil lanski čisti dobiček rahlo pod našimi ocenami. Skupina je namreč po prvih ocenah leto 2017 končala z 69,7 milijona evrov dobička, medtem ko smo sami pričakovali tri milijone evrov boljši rezultat. Do odstopanja je prišlo predvsem zaradi precej visokih škodnih dogodkov zaradi izrednih vremenskih razmer. Zaradi teh dogodkov je Skupina Triglav izplačala za 33,5 milijona evrov škod, kar je 22 odstotkov nad desetletnim povprečjem in 59 odstotkov nad povprečjem zadnjih 5 let.  Lanski dobiček je bil sicer kljub temu znotraj razpona, ki ga je načrtovala uprava zavarovalnice.

Dober lanski rezultat in napoved uprave, da bodo letos ustvarili med 80 in 90 milijoni evrov dobička pred davki, ne implicirata spremembe našega modela vrednotenja in naložbene zgodbe pri Zavarovalnici Triglav. Podrobno vrednotenje delnice bomo pripravili ob objavi podrobnega letnega poročila, vseeno pa za zdaj ohranjamo nakupno priporočilo. Predvsem če upoštevamo tudi nadaljevanje dividendne politike družbe. Delnica Zavarovalnice Triglav je v zadnjem letu sicer pridobila na vrednosti, vendar ima družba še vedno močno bilanco in visoko kapitalsko ustreznost, delničarjem pa ponuja visok dividendni donos.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED