Strokovni članki 9.3.2018

Spodbudne napovedi in zvišana pričakovanja za Savo Re

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Sava Re je lansko leto zaključila z 31,1 milijona evrov dobička, ki je bil sicer 5,5 odstotka pod rezultatom iz leta 2016, vendar še vedno znotraj njihovega napovedanega razpona za leto 2017 ter celo dva milijona evrov višji od naših pričakovanj. Še bolj spodbudne pa so napovedi uprave za letošnje leto. V drugi največji slovenski zavarovalni skupini pričakujejo med 37 in 39 milijoni evrov dobička, pri čemer naj bi se premije povzpele nad 520 milijonov evrov.

Lani je Savi Re kosmate premije uspelo povečati za 5,5 odstotka, pri tem pa so rast zabeležili v praktično vseh segmentih, vključno s pozavarovanjem. Kosmate premije pri premoženjskih zavarovanjih so denimo na domačem trgu zrasle za skoraj šest odstotkov, premoženjske premije pa za nekaj manj kot štiri odstotke. Rast na tujih trgih je bila pri obeh tipih zavarovanj še višja in je presegala 10 odstotkov. Premije so se tako v lanskem letu zvišale za več kot smo pričakovali. Tudi rezultat naložbenega dela, ki je zaradi nizkih obrestnih mer logično pod pritiski, je v letu 2017 prinesel boljše rezultate kot smo jih prvotno pričakovali.

Toda na drugi strani so zrasle tudi škode. Zaradi orkanov v ZDA je škode utrpel pozavarovalni del, zaradi toče v Sloveniji pa zavarovalni del.  Čisti odhodki za škode so se lani zvišali za dobrih deset odstotkov, kar je precej precej negativno vplivalo na rezultate zavarovalnega dela. Obseg škod je bil tako nad našimi pričakovanji. Pri tem je morda v tolažbo, da bi pozavarovalni del v prihodnosti lahko imel boljše rezultate zaradi morebitnih višjih pozavarovalnih premij. Savi Re je sicer posledice teh negativnih vplivov uspelo znižati z optimizacijo stroškov in izkoriščanjem sinergij.

Donosnost lastniškega kapitala Save Re je lani znašala 10,1 odstotka, knjigovodska vrednost delnice pa je 20,4 evra. Tudi po objavi rezultatov za leto 2017 in napovedi za letošnje leto se naložbena zgodba pri Savi Re ni spremenila. Zaradi bolj ambicioznih načrtov pa bomo nekoliko zvišali naša pričakovanja. Ponovno vrednotenje delnice Save Re bomo izvedli po objavi podrobnejšega letnega poročila, vseeno pa za zdaj ohranjamo nakupno priporočilo. Delnica je namreč nizko vrednotena in kotira pri vsega 8,4-kratniku dobička in 83 odstotkih knjigovodske vrednosti.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED