Strokovni članki 9.3.2018

Novi odpisi odnesli dobiček Intereurope

Avtor Matej Justin

Intereuropa je z objavo rezultatov za leto 2017 negativno presenetila vlagatelje. Nepričakovano so namreč oblikovali za šest milijonov evrov odpisov v odvisnih družbah v Zagrebu in Sarajevu ter lansko leto tako zaključili z 1,6 milijona evrov izgube.

V zadnjih letih je poslovanje Intereurope sicer lepo okrevalo, z ustvarjenim denarnim tokom pa se je lepo zniževala (še vedno visoka) zadolženost. Rezultati za leto 2017 niso več tako spodbudni, še posebno, če upoštevamo tudi močan pritisk na marže, ki se bo po naših pričakovanjih še nadaljeval.

Pričakujemo, da bodo banke, ki se želijo umakniti iz Intereuropinega lastništva, ne glede na lansko poslovanje nadaljevale s prodajo družbe. Trenutno je poslovno okolje ugodno, obrestne mere pa nizke, zaradi česar je morda čas za prodajo ugoden.

Boljši pa so bili lanski prodajni rezultati koprskega logista, saj so rast prihodkov zabeležili na vseh poslovnih področjih. Prihodki so bili tako v primerjavi z letom 2016 višji za 11 odstotkov in so znašali 150 milijonov evrov. Lanska rast je bila za pet odstotkov nad pričakovanji uprave, pri čemer pa je bila najvišja rast zabeležena pri matični družbi, ki deluje v Sloveniji. Rast bi bila sicer še višja, če se v Intereuropi ne bi obenem soočali s kar 36-odstotnim padcem v Ukrajini.

Višji prihodki pa se niso odrazili tudi na višjem dobičku. Podjetje se namreč preko višjih cen prevoznin pri prevoznikih ter sočasno nižjih cen pri kupcih sooča z močnimi pritiski na marže. Kljub rasti prihodkov se je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znižal za odstotek na 13,1 milijona evrov, EBITDA marža pa se je znižala za 1,1-odstotne točke in je znašala 8,8 odstotka.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED