Strokovni članki 14.3.2018

Zakaj smo zvišali ciljno ceno za Petrol?

Avtor Sašo Stanovnik

Boljša gospodarska klima in sentiment potrošnikov ter odlična turistična sezona tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. To so eni izmed ključnih razlogov za lansko rast prihodkov Skupine Petrol, na ponovitev teh dejavnikov pa lahko delničarji  upajo tudi v letu 2018.  Skupina Petrol je leto 2017 zaključila s skoraj 4,5 milijarde evrov prihodkov, pri čemer se je prodaja izdelkov iz nafte povzpela za pet odstotkov, prodaja utekočinjenega naftnega plina za sedem odstotkov, prodaja električne energije za pa 19 odstotkov. Obenem je Petrolu uspelo prodati tudi za 538 milijonov evrov trgovskega blaga oziroma v povprečju 1,09 milijona evrov na bencinsko črpalko.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček sta bila pri 159 oziroma 81,6 milijona evrih višja kot v letu 2016, nad načrti uprave in tudi nad našimi pričakovanji. Najbrž je eden od razlogov za višji dobiček tudi boljša prodaja naftnih proizvodov v EU, pri čemer pa so preostali segmenti še enkrat potrdili našo tezo, da je poslovanje Petrola v utečenih tirnicah.  Ob tem pa velja tudi omeniti, da je EBITDA pri tem poskočila predvsem v segmentu prodaje trgovskega blaga in prodaje naftnih derivatov, kakor tudi v segmentu energetskih in okoljskih sistemov.

Neto dolg na EBITDA je sedaj na 2,3-kratniku, Skupina Petrol pa ima poleg denarnih sredstev na bilanci še vedno za okoli 94 milijonov evrov različnih dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb. Se je pa bilanca ob koncu leta zaradi konsolidacije družbe Geoplin, precej spremenila, saj je ta družba po novem obravnavana kot Petrolova odvisna družba. To bo v 2018 do neke mere omejilo primerljivost rezultatov, saj bo v letošnje rezultate vključen tudi izkaz Geoplina. V Petrolu so ocenili, da bi bili v primeru vključitve Geoplina že v lanskem letu, prihodki v 2017 višji za 345 milijonov evrov, čisti dobiček pa za 6,2 milijona evrov.

Plani za 2018 so spodbudni, saj Petrol napoveduje pozitivno dinamiko rezultatov. EBITDA naj bi tako letos dosegel 170 milijonov evrov, čisti dobiček pa 86,9 milijona evrov. Skladno s temi napovedmi in strategijo družbe do leta 2020 smo dvignili tudi napovedi v našem modelu vrednotenja. Je pa tudi res, da v Petrolu za letos napovedujejo višji nivo investicij, in sicer 99 milijonov evrov, pri čemer se vse bolj posvečajo digitalizaciji svojega poslovanja.

Na podlagi vsega podanega ne vidimo razloga za bistvene spremembo naložbene zgodbe Petrola, smo pa rahlo dvignili svoje napovedi in s tem ciljno ceno. Obenem se lahko na podlagi zdrave bilance stanja, močnega denarnega toka, rastočega dobička in stabilnosti poslovanja še naprej obeta tudi predvidljiva rast dividend. Petrolova delnica trenutno nudi visoko dividendno donosnost, medtem ko znaša multiplikator dobička le 8,8-kratnik. Logično zato še naprej svetujemo nakup delnice, ciljna cena pa po novem znaša 409 evrov za delnico.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor je lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED