Strokovni članki 20.3.2018

Rekordni rezultati Cinkarne, delnica pa podcenjena

Avtor Sašo Stanovnik

Rezultati celjskega metalurga za leto 2017 so bili odlični, krepko nad plani uprave in tudi nad našimi pričakovanji. Cinkarna Celje je namreč lani ustvarila 188,7 milijonov evrov prihodkov, kar je 11,2 odstotka več kot leto prej. Za skoraj 200 odstotkov pa sta se povzpela dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček, ki sta znašala visokih 48,8 milijona evrov oziroma 28,8 milijona evrov. Lanski rezultati so bili torej rekordni.

Na eni strani so k rekordnim rezultatom prispevali ugodno okolje v panogi oziroma neskladje med rastočim povpraševanjem ter omejeno ponudbo pigmenta titanovega dioksida, na drugi strani pa so rezultati tudi plod dobrega obvladovanja stroškov. Rezultati v zadnjem lanskem četrtletju kažejo na odlične pogoje v panogi, saj je potrebno upoštevati, da so rezultat bremenile rezervacije in odpisi. Tako je tudi v zadnjem četrtletju Cinkarna Celje ustvarila okoli 13,5 milijona evrov EBITDA.

Tudi po objavi rezultatov za leto 2017 ohranjamo nakupno priporočilo za Cinkarno Celje. Glede na rezultate, zdravo bilanco, lepo dividendno donosnost (ob lanski dividendi znaša 4,4 odstotka) in nizkem vrednotenju, kjer multiplikator dobička znaša le 5,8-kratnik, je to logično.  Z objavo rezultatov in načrtov za 2018 se to priporočilo še dodatno potrjuje oziroma nadgrajuje. Ob upoštevanju lanskega dobička lahko delničarji upajo na še lepšo dividendo, kot so jo prejeli lani, saj je čisti dobiček za delnico znašal lepih 35,3 evra.

Ciljno ceno za Cinkarno Celje zato postavljamo pri 275 evrih za delnico. Na drugi strani se sicer pojavlja vse več govoric in informacij glede povečevanja investicij in morda celo nove tovarne v Srbiji. Dokler ne bo znanega več, bo potrebno biti bolj previden, saj je vidljivost prihodnjega prostega denarnega toka (in morda tudi dividend) zmanjšana.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED