Strokovni članki 20.3.2018

Delnico Gorenja bodo poganjale špekulacije o iskanju stratega

Avtor Sašo Stanovnik

Gorenje je leto 2017 začelo relativno obetavno. Toda tretje četrtletje je postreglo z negativnim preobratom in razočaralo vlagatelje, podobno pa velja tudi za zadnje četrtletje leta, ki je sicer sezonsko najpomembnejše za velenjsko skupino.

Skupini Gorenje je lani sicer uspelo povečati prihodke za 4,1 odstotka, vendar pa so se prihodki v ključni osredni dejavnosti zvišali za le 0,4 odstotka. Osrednja dejavnost je lani prispevala 1,08 milijarde evrov prihodkov oziroma 83 odstotkov skupnih prihodkov. Dobra novica je, da v skupnem deležu prodaje gospodinjskih aparatov še vedno raste delež premijskih blagovnih znamk Asko in ATAG. To je namreč prava pot za podjetje  v tej izredno konkurenčni dejavnosti.

Na drugi strani pa je Gorenje predvsem v drugi polovici lanskega leta razočaralo z maržo iz poslovanja. Lanski dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je namreč ustavil pri 76,4 milijona evrov, kar je bilo 12 odstotkov pod rezultatom iz leta 2016, EBITDA marža pa se je znižala za 1,1 odstotno točko, na 5,8 odstotka. To se je prevesilo v le slab milijon evrov čistega dobička, ki je bil v primerjavi z letom 2016 nižji za 88 odstotkov. Pri tem pa velja omeniti, da je osrednji segment gospodinjski aparati lani posloval s 7,5 milijona evrov izgube. Dobiček je bil torej posledica neosrednjih dejavnosti, ki so lani prispevale 228 milijonov evrov prihodkov in 8,8 milijona evrov čistega dobička.  Rezultati za leto 2017 so bili tako pod plani Gorenja in tudi pod našimi ocenami.

Za letošnje leto v Gorenju Gorenje napoveduje lepo 10,4-odstotno rast prihodkov v osrednji dejavnosti in skupaj 1,328 milijarde evrov prihodkov. EBITDA naj bi znašala 86,3 milijona evrov, čisti dobiček pa 8,1 milijona evrov. Strategija je pri tem še naprej osredotočena na premik k premijskim blagovnim znamkam in zniževanju zadolženosti. Slednja se je v 2017 celo dvignila tako z vidika absolutne višine zadolženosti še bolj pa z vidika razmerja do EBITDA.

Zaradi lanskih rezultatov in napovedi smo znižali naša pričakovanja za prihodnja leta, čeprav generalno gledano tekom naslednjih let še vedno vidimo izboljševanje v poslovanju velenjske skupine.

Ciljno ceno za Gorenje smo znižali na 5,8 evra za delnico, pri čemer pa si delničarji družbe tekom letošnjega leta ne morejo obetati dividend. Ključno vprašanje z vidika naložbene zgodbe je tako še vedno, ali bo družbi uspelo doseči preobrat v poslovanju njihovega osrednjega segmenta in izboljšati denarni tok iz poslovanja. Od tega bo odvisno tudi prihodnje dolgoročno gibanje vrednotenja delnice.  Kratkoročno pa bo verjetno bolj kot trenutni rezultati v ospredju iskanje strateškega partnerja. Na trgu se bodo tako lahko pojavljale informacije, špekulacije in tudi dezinformacije, ki bodo poganjale ceno delnice Gorenja. Naše trenutno priporočilo za Gorenje je tako DRŽI.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED