Strokovni članki 23.3.2018

Po zaskrbljujočem letu, Krka ponovno v starih tirnicah

Avtor Tina Orzan

Krka objava rezultatov

Če je bilo leto 2016 za Krko in njene delničarje nekoliko zaskrbljujoče, pa je lansko leto ponovno postreglo z dobrimi rezultati. Glede na napovedi in strategijo družbe, naj bi se pozitivna dinamika iz lanskega leta prevesila tudi v letošnje.

Skupina Krka je leto 2017 zaključila z 1,27 milijarde evrov prihodkov, s čimer so postavili nov rekordni mejnik. Prihodki so bili v primerjavi z letom prej višji za 8 odstotkov in tako celo sedem milijonov evrov nad našimi pričakovanji, pri čemer pa je bila rast prodaje prisotna v vseh regijah. Največjo, in sicer kar 17-odstotno rast prodaje, so v Krki zabeležili v Vzhodni Evropi, kjer so ustvarili 388 milijonov prihodkov. V Rusiji, največjem posameznem tržišču Krke, so se prihodki predvsem na račun boljše prodaje zdravil na recept zvišali za visokih 20 odstotkov. Na čezmorskih tržiščih se je prodaja povečala za 11 odstotkov na skoraj 40 milijonov evrov, v Jugovzhodni in Srednji Evropi za šest odstotkov, v Zahodni Evropi pa za odstotek.

Nad pričakovanji pa je bil tudi dobiček novomeške skupine. Lanski dobiček iz poslovanja se je namreč zvišal za 62 odstotkov in znašal slabih 199 milijonov evrov, medtem ko se je čisti dobiček na medletni ravni povzpel za prav tako visokih 41 odstotkov in znašal 152,6 milijona evrov.

Bilanca Krke ostaja zelo zdrava, družba je brez dolga, obenem pa ima za skoraj 46 milijonov evrov denarnih rezerv.  Za letošnje leto v Krki načrtujejo 1,3 milijarde evrov konsolidiranih prihodkov, medtem ko naj bi čisti dobiček znašal 153 milijonov evrov. Zadnja leta jasno kažejo, da so v Krki iz leta v leto pripravljeni povečevati višino dividend. Posledično tudi pričakovani dividendni donos v letošnjem letu ostaja privlačen. V naši zadnji analizi smo ciljno ceno za delnico Krke postavili pri 64 evrih in izdali nakupno priporočilo. Novo posodobljeno vrednotenje in priporočilo pa bomo opravili v naslednjih dneh.

 

Avtorica komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtorica ni lastnica omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED