Strokovni članki 9.4.2018

Tožbe odnesle dobiček, delničarjem pa vseeno lepe dividende

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Telekom Slovenije je s pomočjo boljše prodaje pri novih storitvah IT in e-cestninjenja, večjo veleprodajo ter s konsolidacijo Antenne TV SL leto 2017 uspelo zaključiti z 716 milijoni evrov prihodkov. Čeprav se Telekom, tako kot ostali telekomunikacijski operaterji, sooča z močnimi cenovnimi pritiski v mobilnem segmentu, jim je lani prihodke uspelo povečati za dobra dva odstotka, kar je bilo v skladu z našimi pričakovanji in načrti uprave.

Sočasno z rastjo prihodkov pa so se na drugi strani zvišali tudi stroški, in sicer za skoraj devet odstotkov. Rast je bila deloma posledica rezervacij, ki so po pojasnilih uprave dosegle 30,3 milijona evrov. A dejstvo je, da so ostali operativni stroški poskočili za 12,6 milijona evrov, kar je imelo precejšen vliv na raven dobička. Obenem so se zvišali tudi stroški dela in storitev, pri čemer je pri slednjih opaziti predvsem rast multimedijskih vsebin, roaminga in mednarodnih obračunov.

Leto 2017 je tako Skupina Telekom Slovenije zaključila s 168,7 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo, kar je bilo pod načrti uprave in dobrih 15 odstotkov nižje kot leta 2016. Deloma lahko to sicer pripišemo enkratnemu oblikovanju rezervacij za tožbe, vendar pa bi bila operativna marža slabša in pod našimi pričakovanju tudi ob izločitvi teh vplivov.

Čisti dobiček je lani posledično razočaral in znašal le 11,2 milijona evrov, h čemur pa so pomagali tudi odloženi davki. Uprava Telekoma Slovenije za letos sicer pričakuje 40,9 milijona evrov dobička, torej na ravni leta 2017 brez upoštevanja rezervacij.

Lani smo imeli na Telekomu Slovenije nakupno priporočilo, saj smo videli predvsem potencial v visokem dividendnem donosu ter dodatnemu denarnemu pritoku zaradi izstopa iz Makedonije, kar precej izboljša bilanco stanja. Iz Makedonije je Telekom sicer izstopil, vendar so obenem na dan prišle tudi zaskrbljujoče novice glede tožb. S to problematiko je zaenkrat povezanih več vprašanj, kot pa je odgovorov glede časa in višine. Tudi v primeru, da bi se realizirala le frakcija napovedanih kazni in odškodnin, ima lahko to znaten vpliv.

Ciljno ceno za delnico Telekoma Slovenije smo tako znižali za deset evrov, na 86 evrov za delnico. Ob upoštevanju prihodnjega večkratnika čistega dobička 15 in 4,2-kratnika EV/EBITDA pa se zdi smiselno le priporočilo drži. Uprava Telekoma Slovenije je delničarjem za letošnje leto predlagala izplačilo 6,3 evra bruto dividende za delnico, kar prinaša lep 7,6-odstotni bruto dividendni donos. Predlog je višji od lanskega, a do neke mere smo zaradi pritoka denarnega toka konec lanskega leta vseeno pričakovali tudi več. Vsekakor pa je delnica Telekom Slovenije naložba, kjer je glavna investicijska teza višina dividend, ki jih izplača družba.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED