Strokovni članki 15.5.2018

Delničarjem Telekoma visoke dividende

Avtor Sašo Stanovnik

Delničarji Telekoma Slovenije bodo z letošnjimi dividendami zagotovo zadovoljni. Namesto prvotno predlaganih 6,3 evra za delnico bo namreč po potrjenem nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga Telekom Slovenije letos izplačal kar 14,3 evra bruto za delnico. Sodeč po zaključnem tečaju na dan skupščine dividendni donos Telekomove delnice tako znaša visokih 16,4 odstotka bruto. 

Medtem ko so dividende nekoliko presenetile, rezultati v prvem letošnjem četrtletju niso prinesli večjih presenečenj. Prihodki so se zvišali za 1,2 odstotka na 183,4 milijona evrov, pri čemer je pozitivno presenetila rast na mobilnem segmentu,  a to je bilo to do neke mere kompenzirano z nižjimi prihodki na veleprodajnem trgu. 

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je zvišal za 3,4 odstotka na 52,5 milijonov evrov, kar je bolj ali manj skladno z našimi pričakovanji ali točno na 25 odstotkih načrta uprave za celo leto (209,8 milijona evrov). Dobiček je tako znašal 9,7 milijona evrov oziroma 10,1 milijona evrov, če gledamo dobiček, ki pripada večinskemu lastniku. To je sicer nekoliko manj kot lansko leto, razlog pa je v efektivni davčni stopnji, ki je dobila pozitiven predznak. Omeniti velja, da so prihodki le nekoliko pozitivno odstopali od naših pričakovanj, na drugi strani pa je bila operativna marža zaradi poskoka nabavne vrednosti prodanega blaga nekoliko pod našimi pričakovanji. Oba učinka sta se tako bolj ali manj med seboj izničila. 

Neto finančni dolg je konec marca znašal 297 milijonov evrov in se je nekoliko zvišal glede na stanje iz konca lanskega decembra, medtem ko je kapital skupine znašal 688,9 milijona evrov. 

Naš pogled na priporočilo oziroma investicijsko tezo Telekoma Slovenije se po objavi rezultatov ni spremenil, še vedno pa za delnico Telekoma Slovenije ohranjamo priporočilo DRŽI. Na eni strani se podjetje sooča z močnimi cenovnimi pritiski in težko dosega omembe vredno rasti. To na drugi strani to velja tudi za precej primerljivih podjetij, obenem pa se pomanjkanje rasti in nižja dobičkonosnost kapitala odraža v relativnih kazalcih vrednotenja. Glede na naša pričakovanja za leto 2018 delnica Telekoma kotira pri 4,5-kratniku EBITDA in 14,9-kratniku čistega dobička, čeprav je potrebno upoštevati tudi visok dividendni donos. Bi pa vseeno pričakovali, da bodo visoke dividende kratkoročno spodbudile sentiment, vsaj do samega datume upravičenja do dividende. Naprej pa bo odvisno od nove koalicije in morebitnih špekulacij glede privatizacije.


Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Tržno sporočilo družbe ALTA Invest d.d. Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED