Strokovni članki 15.5.2018

Luka Koper - znižana ciljna cena, a še vedno z nakupnim priporočilom

Avtor Matej Justin

Skupina Luka Koper je v letu 2017 ustvarila 211,4 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot leto prej in rahlo pod načrti uprave. Ladijski pretovor se je na medletni ravni zvišal za dobrih šest odstotkov, rast pretovora kontejnerjev pa je bila še skoraj dve odstotni točki višja. Dinamika rasti z vidika celotnega pretovora je v prvem četrtletju sicer nekoliko znižana, čeprav sta pretovor vozil in kontejnerjev močno zrasla.

Stroški materiala, storitev in dela so ob tem rasli po nižji stopnji kot prihodki in tudi počasneje od naših pričakovanj. Vendar pa so v Luki Koper v zadnjem četrtletju oblikovali za skupno 19 milijonov evrov rezervacij za pravne postopke ter odpisov vrednosti zemljišč v Sežani. To je precej vplivalo na rezultate, saj se je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znižal za 14 odstotkov na 65,1 milijona evrov, EBITDA marža pa je znašala 30,8 odstotka. Za 21 odstotkov se je znižal tudi čisti dobiček, ki je tako dosegel slabih 35 milijonov evrov.

Skupina Luka Koper je za naložbe v lanskem letu namenila 37,5 milijonov evrov, kar je 40 odstotkov manj kot leto prej. Zaradi dodatnega črpanja bančnega posojila so se finančne obveznosti skupine zvišale na 116,7 milijonov evrov, denarna pozicija pa se je okrepila za 26,6 milijonov evrov na 32,4 milijona evrov. Velja omeniti, da ima Luka Koper precej drugih naložb, kot denimo delnice Krke, kar štejemo kot odbitek pri izračunu neto zadolženosti.

Za letošnje leto uprava upravljavca koprskega pristanišča napoveduje 232 milijonov evrov prihodkov, 86 milijonov evrov EBITDA in 49 milijonov evrov čistega dobička. Zaradi objavljenih revidiranih rezultatov, novih dejstev glede zakonodaje pri drugem turu Koper Divača in spremembe v modelu zunanjega izvajanja pristaniških storitev smo v ALTI spremenili napovedi za 2018 in naprej, pri čemer so naša pričakovanja rahlo nižja od objavljenih načrtov uprave. Zaradi znižanih pričakovanj smo posledično ciljno ceno za delnico Luke Koper znižali iz 43 na 38 evrov za delnico, vendar ohranili nakupno priporočilo. Pri tem pa naložbena zgodba s tveganji in potenciali ostaja ista.

 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Ni lastnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED