Strokovni članki 17.5.2018

Cinkarna Celje podira rekorde

Avtor Sašo Stanovnik

Cinkarna Celje je tudi v prvem letošnjem četrtletju postregla z odličnimi rezultati, saj sta bila tako dobiček kot tudi prihodki rekordna. To je posledica še naprej odličnih razmer na trgu titanovega dioksida, ki se je še dodatno podražil in dosega cene krepko nad tistimi iz lanskega leta. To pa ima velik pozitiven vpliv na poslovanje celjskega metalurga. 


Prihodki Cinkarne Celje so se v primerjavi s prav tako dobrim prvim lanskim četrtletjem zvišali za 16,6 odstotka, dobiček iz poslovanja pa se je skoraj podvojil. Četrtletni čisti dobiček je bil medtem pri 13 milijonih evrov za kar tretjino višji kot v celotnem letu 2016.


Cinkarna Celje je do konca letošnjega marca na bilanci nakopičila že za dobrih 54 milijonov evrov denarnih sredstev, ki jih bodo letos deloma porabili tudi za izplačilo rekordnih dividend. Iz bilanc podjetja je sicer opaziti, da so v prvem četrtletju zrasli tudi stroški surovin, ki predstavljajo pomemben del odhodkov Cinkarne. 

Management družbe je ob tem opozoril, da ponekod vidi prve signale gospodarskega ohlajevanja, druga polovica leta pa bi utegnila biti slabša od prve. Vseeno naj bi bili smeli načrti za 2018 uresničljivi. Za letos Cinkarna Celje napoveduje 32,6 milijona evrov čistega dobička, po končanem prvem četrtletju pa so že nad načrti. Za razliko od Cinkarne Celje nekatera druga podjetja v panogi ostaja optimističnih glede cen titanovega dioksida in posledično rezultatov v prihodnjih četrtletjih.

Za junij je že sklicana skupščina, na kateri bodo delničarji odločali o izplačilu rekordnih 26,52 evra bruto dividende za delnico. Ob upoštevanju trenutne borzne cene, dividendna donosnost presega visokih 10 odstotkov.  Glede na visoko pričakovano dividendo in dosežene rezultate ostajamo pri naši ciljni ceni 275 evrov za delnico, kar še naprej upravičuje nakupno priporočilo. Vseeno pa je treba biti tudi previden, saj je bila panoga v preteklosti podvržena precejšnji volatilnosti.

 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Ni lastnik omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED