Strokovni članki 21.5.2018

Zavarovalnica Triglav z dobrim uvodom v leto

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Triglav je v prvem letošnjem četrtletju uspelo povečati premije za okoli 4,3 odstotka na 292,6 milijona, pri čemer so rast zabeležili v skoraj vseh državah in segmentih. Na domačem trgu, ki predstavlja 78 odstotkov vseh zbranih premij, so se premije okrepile za 4 odstotke. Prav tolikšno rast so v Triglavu dosegli tudi na Hrvaškem, v Srbiji so se zvišale za desetino, v Makedoniji za 12 odstotkov, v Bosni in Hercegovini za 3 odstotke, medtem ko so v Črni gori stagnirale.

Pri premoženjskih zavarovanjih, ki prispevajo dobri dve tretjini skupnih premij, je Triglav zabeležil 6-odstotno rast, enako kot pri zdravstvenih zavarovanjih. Zaradi precejšnjega skoka v prvem lanskem četrtletju pa so se nekoliko znižale premije pri življenjskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav je tako po končanem prvem četrtletju vsekakor na zelo dobri poti, da letos preseže milijardo evrov kosmatih premij.

V zavarovalnici pa so uspeli brzdati tudi stroške, ki so se zvišali za le 2,3 milijona evrov, tako da je bil  stroškovni količnik (neživljenjskih zavarovanj) višji za le 0,2 odstotni točki. Na drugi strani je čisti škodni količnik upadel za 3,6 odstotne točke na 61,2 odstotka (za neživljenjska zavarovanja), saj je rast čistih škodnih dogodkov pri dobrih dveh odstotkih zaostajala za rastjo premij.

Dobiček pred davki se je tako v zavarovalnem segmentu posledično okrepil za 4,7 milijona evrov na 23,7 milijona evrov, na investicijskem delu pa se je po pričakovanjih razpolovil na 3,2 milijona evrov. Skupaj je torej Zavarovalnica Triglav v prvem četrtletju leta dosegla dobiček pred davki v višini 27,5 milijonov evrov in 23,2 milijonov evrov čistega dobička, ki pripada večinskih delničarjem. Glede na to, da Triglav za letos planira med 80 in 90 milijonov evrov dobička pred davki, so v prvem četrtletju že dosegli med 31 in 34 odstotki načrtov. Kljub sezonski dinamiki poslovanja je to dober začetek leta, rezultati pa so bili nad našimi pričakovanji.

Predlagana dividenda v višini 2,5 evra bruto za delnico je v skladu z našimi napovedmi oziroma pričakovanji. Dividenda je vsekakor nadpovprečna, glede na bilance Triglava in visok količnik solventnosti pa lahko pričakujemo lepe dividende tudi v prihodnosti. Zavarovalnica Triglav tako tudi ostaja v naši dividendni košarici, ob upoštevanju trenutne borzne cene pa dividendni donos znaša dobrih 7 odstotkov. Na drugi strani pa se tržna cena delnice vse bolj bliža naši ciljni ceni, ujela pa je že knjigovodsko vrednost delnice. Vseeno zaenkrat vztrajamo tudi na priporočilu kupi.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED