Strokovni članki 24.5.2018

Krka za začetek leta podrla prodajni rekord!

Avtor Tina Orzan

Skupina Krka je v prvem letošnjem četrtletju uspela podreti svoj prodajni rekord, saj so v prvih treh mesecih uspeli ustvariti 338,3 milijona evrov prihodkov oziroma dobrih pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so bili za pet milijonov evrov nad našimi pričakovanji, pri čemer pa se je količinska prodaja zvišala za deset odstotkov.

Največjo, in sicer kar 14-odstotno rast prodaje, so v Krki zabeležili v Jugovzhodni Evropi. V Srednji Evropi so se prihodki povečali za 6 odstotkov, v Vzhodni Evropi za 4 odstotke, odstotek nižjo rast sta zabeležili Zahodna Evropa in Slovenija. Na največjem posamičnem trgu, ki še vedno ostaja Rusija, je rast prodaje znašala le odstotek. Gibanje rublja je ponovno precej vplivalo na prodajo, saj je le-ta v rubljih zabeležila 13-odstotno rast.

Dobiček iz poslovanja je v obravnavanem obdobju znašal 61,9 milijona evrov oziroma 51 odstotkov več kot leto prej. Zaradi valutnih gibanj, torej predvsem ruskega rublja, se je na drugi strani poslabšal neto finančni rezultat. Čisti dobiček je tako v prvem četrtletju znašal 49,5 milijona evrov, kar pa je bilo še vedno visokih 16 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in tudi nad našimi pričakovanji.

Za leto 2018 uprava Krke načrtuje 1,3 milijarde evrov prihodkov in 153 milijonov evrov čistega dobička. Glede na objavljene rezultate je torej novomeška skupina na dobri poti, da svoje napovedi celo preseže.

Skladno z napovedmi in objavljeno strategijo se je torej pozitivna dinamika iz leta 2017 nadaljevala tudi v letošnjem letu. Iz preteklosti je tudi razvidno, da je Krka iz leta v leto pripravljena zagotavljati absolutno rast dividend. Uprava je predlagala, da se letos delničarjem izplača 2,9 evra bruto dividende za delnico oziroma 5,5 odstotka več kot lani. Posledično pričakovani dividendni donos Krkine delnice ostaja privlačen. V novi analizi tako ohranjamo nakupno priporočilo in ciljno ceno 65 EUR.


 

Avtorica  komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtorica ni lastnica omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED