Strokovni članki 31.5.2018

Prevzem AS spremenil tudi pogled na Savo Re

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Sava Re je v prvih treh mesecih letošnjega leta uspelo povečati premije za dobre štiri odstotke na 167 milijonov evrov, pri čemer so se premije zvišale na večini segmentov. Izjema so bila življenjska zavarovanja v Sloveniji, kar pa je glede na zapadanje polic pričakovano. Premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji so se na medletni ravni zvišale za šest odstotkov, na tujih trgih pa za 21 odstotkov. Rast premij je bila tako v prvem letošnjem četrtletju identična našim pričakovanjem.

Nekoliko drugače pa je bilo pri dobičkonosnosti poslovanja. Stroškovni količnik se ja namreč zvišal za štiri odstotne točke na 35 odstotkov, le nekoliko nižja pa je bila rast čistega kombiniranega količnika brez vpliva tečajnih razlik. Pozavarovanje je tako prispevalo 0,4 milijona evrov dobička pred davki (lani 1,9 milijona evrov), premoženjska zavarovanja v Sloveniji 3,7 milijona evrov (lani 6,6 milijona evrov), življenjska zavarovanja v Sloveniji pa 2,6 milijona evrov (lani 3,7 milijona evrov).

Stroškovni količnik in tudi škodni dogodki so bili višji od naših pričakovanj, namesto pričakovanih 10,8 milijona evrov dobička, pa je Sava Re v prvem četrtletju ustvarila 4,6 milijona evrov dobička. To je tudi pol manj kot v enakem lanskem obdobju. Padec dobička je posledica predvsem dveh dogodkov. V Savi Re se je namreč spremenila dinamika stroškov in rezervacij, obenem pa so se škode zvišale zaradi dveh enkratnih škodnih dogodkov v tujini. V Savi Re menijo, da se bodo škodni količniki tekom naslednjih četrtletij umirili, medtem ko so razmere za rast premij še naprej ugodne. V Savi Re tako ohranjajo cilje za letošnje leto, ko naj bi dobiček dosegel med 37 in 39 milijoni evrov.

Ker smo bili pri napovedih za 2018 bolj previdni in konzervativni (pričakovali smo 35,9 milijona evrov dobička), dinamika premij pa je skladna z našimi predvidevanji, pričakovanj nismo spremenili. Posledično enaka ostaja tudi ciljna cena, še vedno pa priporočamo nakup delnic Save Re. A ob upoštevanju podatka, da bo Generali za Adriatic Slovenico odštel visokih 245 milijonov evrov, lahko razplet tega prevzema vidimo kot pozitivno sporočilo, ki kaže bodisi na perspektivo slovenskega zavarovalnega trga bodisi na vrednost slovenskih zavarovalnic.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 


 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED