Strokovni članki 5.6.2018

Zakaj se je znižal dobiček Uniorja?

Avtor Sašo Stanovnik

Skupini Unior je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 63,1 milijonov evrov prihodkov od prodaje kar je 2,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Zaradi ugodnega makroekonomskega okolja ter dobrih razmer v avtomobilski panogi so se sicer prihodki v segmentu Odkovki, ki je eden ključnih segmentov zreške skupine, zvišali za kar 14,4 odstotka. Dobro rast je imela tudi segment Ročno orodje, kjer so se prihodki zvišali za dobrih devet odstotkov.

 

Toda na drugi strani so močno upadli prihodki v segmentu Strojegradnja, in sicer kar za 3,6 milijonov evrov. To je posledica dejstva, da se posamezni projekti niso zaključili v prvem četrtletju temveč se bodo realizirali šele v drugi polovici letošnjega leta. To bo vplivalo tudi na četrtletno primerjavo. Drugi razlog za padec prihodkov, pa je prodaja družbe RTC Krvavec. Ta namreč po novem ne sodi več v Skupino Unior, kar se je odrazilo v znižanju prihodkov za okoli 2,9 milijona evrov.

 

Tudi marže so na prvi pogled trpele. Bruto dobiček se je namreč znižal za 6,9 odstotka, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa za tri milijone evrov na 9,9 milijona evrov. Toda ponovno je tu imel vpliv RTC Krvavec (1,7 milijona evrov), razlike v dinamiki stroškov in prihodkov pri Strojegradnji ter povišanje cen jekla oziroma vhodnih surovin. Stroški materiala so se namreč v zvišali kar za 11,5 odstotka. Toda v medletnem poročilu je bilo že omenjeno, da so v drugem četrtletju povišane stroške vhodnih surovin prenesli na svoje kupce, obenem pa bodo za nazaj prejeli dobropise. Skratka poslovanje je zaenkrat nad načrti uprave, do konca leta pa lahko pričakujemo izboljšano dinamiko prihodkov in stroškov. Posledično se naj bi okrepil tudi čisti dobiček, ki je v prvem četrtletju znašal 5,7 milijona evrov.

 

Naša generalno mnenje o podjetju in delnici ostaja nespremenjeno in še vedno priporočamo nakup delnic Uniorja. Res pa je, da smo tako zaradi rezultatov, predvsem pa zaradi nižjih kazalcev vrednotenja primerljivih podjetij, znižali našo ciljno ceno za 2 evra na 23 evrov.

 

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED