Strokovni članki 5.6.2018

Dobremu začetku leta pomagala dva enkratna dogodka

Avtor Matej Justin

Skupina Luka Koper je objavila dobre rezultate za prvo letošnje četrtletje, vendar pa so rezultati manj močni, kot prvotno implicirajo številke. Prihodki so se v prvem četrtletju zvišali za 5,6 odstotka na 56,3 milijona evrov, kar je bilo v skladu z načrti koprske skupine. Ladijski pretovor se je medtem na medletni ravni zvišal za 0,4 odstotka, k čemur sta s skoraj tretjinsko rastjo največ prispevala generalni pretovor in pretovor avtomobilov.  Na  drugi strani je pretovor tekočega tovora zabeležil 13,7-odstotni upad glede na enako obdobje lani, predvsem zaradi manjšega pretovora naftnih derivatov.

A bolj kot prihodki, je prvo četrtletje zaznamovala rast stroškov. Stroški materiala so se zvišali za 2,8 odstotka, medtem ko se stroški storitev in dela na medletni ravni zvišali za dobrih 13 odstotkov. Vendar pa sta rast stroškov kompenzirala dva enkratna dogodka. Luka Koper je namreč s prodajo nepremičnine ustvarila 0,7 milijona evrov dobička, odprava rezervacij pa je prispevala še dodatnih 0,6 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 24,7 milijona evrov, kar je za 9,2 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko se je EBITDA marža zvišala za 1,5 odstotne točke in znašala 44 odstotkov. V primeru, da rezultate popravimo za omenjena enkratna dogodka, bi EBITDA marža upadla za eno odstotno točko na 41,5 odstotka. Čisti dobiček je je v prvem četrtletju znašal 14,3 milijona evrov oziroma 2,8 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je skupina Luka Koper investirala le 2,1 milijona evrov, kar je 86 odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani in bistveno pod načrti uprave, ki za letos napoveduje za skupno 52 milijona evrov naložb.

Kljub napovedanem povečanju stroškov dela za okoli 9 milijonov evrov, kot posledica novega IPS modela, zaenkrat ohranjamo naše nakupno priporočilo in ciljno ceno 38 evrov na delnico. Že pri našem zadnjem vrednotenju smo bili namreč nekoliko bolj konzervativni pri maržah, še več rezerve pa se lahko skriva v pričakovanih investicijah tekom naslednjega desetletja.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED