Strokovni članki 24.7.2018

Telekom Slovenije: Izredno visoke dividende že na računih

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Telekom Slovenije je v drugem trimesečju nadaljevala dinamiko iz začetka letošnjega leta. Polletni prihodki so se na medletni ravni znižali za dva odstotka in znašali 360 milijonov evrov, medtem ko so se stroški v prvem in drugem četrtletju zvišali in ob polletju znašali 173 milijonov evrov oziroma 0,4 odstotka več kot lani.

Posledično se je EBITDA marža, torej marža dobička iz poslovanja pred amortizacijo, skrčila za 1,1 odstotne točke na 28 odstotkov. To je skladno z našimi napovedmi in tudi načrti uprave za leto 2018.

Ob polletju je EBITDA znašala 100,9 milijona evrov, čisti dobiček pa je je dosegel 15,5 milijona evrov, kar je sicer 40 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Omeniti velja, da so v Telekomu Slovenije za letošnje leto napovedali 755,3 milijona evrov konsolidiranih prihodkov, 209,8 milijona evrov EBITDA in 40,9 milijona evrov čistega dobička. Sami smo za letošnje leto nekoliko bolj previdni, še posebej za drugo polovico leta. Naše napovedi tako tudi po objavi polletnih rezultatov ohranjamo nespremenjene.

Neto finančni dolg je konec junija znašal 351 milijonov evrov in se je zvišal glede na stanje iz konca lanskega decembra, medtem ko je kapital skupine znašal 604,3 milijona evrov. Razlog je v izplačilu visoke dividende v višini kar 14,3 evra bruto za delnico. Seveda je bilo pričakovano, da bo letošnja dividenda zaradi prejete kupnine iz izstopa iz Makedonije višja kot v preteklih letih. A vseeno so bile letošnje dividende na zgornjem robu pričakovanj. Cena delnice Telekoma Slovenije se je posledično v preteklih mesecih gibala v skladu s teorijo. Ko je bila znana oziroma je presenetila visoka dividenda se je cena delnice najprej močno zvišala, po zadnjemu dnevu upravičenosti do dividende pa se je nato tudi ustrezno skorigirala.

Naš pogled na priporočilo oziroma investicijska teza Telekoma Slovenije se po objavi rezultatov ni bistveno spremenila, razen da je potencial v povezavi z izstopom Telekoma iz Makedonije zdaj že zaključena zgodba.  Na eni strani se podjetje sooča z močnimi cenovnimi pritiski in težko dosega omembe vredno rasti. To na drugi strani velja tudi za precej primerljivih podjetij, obenem pa se pomanjkanje rasti in nižja dobičkonosnost kapitala odraža v relativnih kazalcih vrednotenja. Na drugi strani pa ostaja Telekom dividendna zgodba, saj lahko pričakujemo v prihodnjih letih dividendno v višini 5 do 6 evrov na delnico. Manj kot letos, a vseeno omenjeni zneski zagotavljajo zelo lep vsakoletni dividendni donos. Telekom Slovenije tako zdaj kotira (prilagojeno) pri 4,5-kratniku EBITDA, kar je nižje od primerljivih telekomov, toda obenem pri 16,6-kratniku dobička, kar je višje od primerljivih telekomov. Za delnico Telekoma Slovenije tako ohranjamo priporočilo DRŽI.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED