Strokovni članki 27.7.2018

Krka ponovno podira rekorde

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Krka je v drugem četrtletju ponovno uspela podreti svoj prodajni rekord.  V drugem letošnjem četrtletju so namreč prodali za 343 milijonov evrov zdravil, pri čemer pa so že v prvem četrtletju prodajo povečali za pet odstotkov. V prvih šestih mesecih so tako količinsko prodajo povečali za šest odstotkov, rast prodaje v evrih pa je bila 4-odstotna.

Največjo, in sicer kar 11-odstotno rast, so v Krki zabeležili v Jugovzhodni Evropi. V Srednji Evropi so se prihodki povečali za 5 odstotkov, v Sloveniji za 3 odstotke, v Vzhodni in Zahodni Evropi pa za 2 odstotka. Le na največjem posamičnem trgu, ki še vedno ostaja Rusija, je prodaja upadla za 2 odstotka, čeprav se je v lokalni valuti povečala za visokih 12 odstotkov. V Rusiji rast še vedno omejuje rubelj. Tudi z vidika produktnih segmentov je Krkina rast prodaje široko zasnovana, kar je dobro.

Dobiček iz poslovanja je v prvem polletju znašal 135,5 milijona evrov oziroma 9,2 odstotka več kot leto prej. To se je  pretvorilo tudi v 11-odstotno rast čistega dobička, ki je dosegel 101,8 milijona evrov. Če so bili rezultati Krke za prvo četrtletje precej boljši od naših pričakovanj, je drugo četrtletje k temu še dodalo, a v manjši intenziteti.  Pri tem je pogled na posamično četrtletje pri Krki sila nehvaležen, saj rezultati logično nihajo. Bolj pomembno je, da je ob poletju Krka še vedno dostavila dobiček, ki za 5,4 milijona evrov presega naša pričakovanja. Obenem so zaenkrat naložbe znašale le 43 milijonov evrov v primerjavi z napovedanimi 135 milijoni. Posledično je Krka še naprej močna v ustvarjanju denarnega toka, medtem ko je bilanca neobremenjena z dolgom. V skladu s pričakovanji so bile letos izplačane tudi dividende v višini 2,9 evra na delnico, kar se je pretvorilo v izredno lep 5-odstotni dividendni donos. Glede na potek dogodkov v prvi polovici leta lahko pričakujemo nadaljnjo rast dividend tudi v naslednjem letu.

Skladno z napovedmi in objavljeno strategijo se pozitivna dinamika iz leta 2017 v letošnjem letu nadaljuje. Ne vidimo razloga za spremembo naše pozitivno naravnane investicijske zgodbe za Krko; naše napovedi in ciljno ceno pa smo le rahlo prilagodili glede na nekatere spremembe v prvi polovici leta in pozitivnimi ocenami za drugo polletje. Ohranjamo torej nakupno priporočilo, ciljno ceno pa smo zvišali na 68 evrov za delnico. Trenutno Krka kotira pri 11,4-kratniku čistega dobička in 5,4-kratniku EBITDA.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED