Strokovni članki 22.8.2018

Lepa rast premij, a šibkejša dobičkonosnost

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Triglav je v prvih šestih mesecih letošnjega leta dosegla 574,8 milijonov evrov kosmatih premij oziroma 4,9 odstotkov več kot lani. Pri tem je bila rast premij zabeležena v vseh državah in segmentih. Kosmate premije so se namreč na domačem trgu, ki predstavlja 77 odstotkov vseh pobranih premij, zvišale za 4 odstotke. Istočasno so se premije v Srbiji zvišale za lepih 16 odstotkov, v Makedoniji in na Hrvaškem za 7 odstotkov, v Bosni in Hercegovini za 2 odstotka, v Črni Gori pa za odstotek. Skupaj so na trgih izven Slovenije v Triglavu zabeležili 7-odstotno rast kosmatih premij. Rast pri premoženjskih zavarovanjih, ki predstavljajo dobri dve tretjini skupnih premij, so se na medletni ravni zvišale za šest odstotkov, rast zdravstvenih zavarovanj je bila dve odstotni točki višja, medtem ko so se premije pri življenjskih zavarovanjih zvišale za le 0,3 odstotka. Vsekakor so v Skupini Triglav po polovici leta na dobri poti, da dosežejo cilje glede kosmate premije in tudi naša pričakovanja.

Sočasno z rastjo premij so se operativni stroški zvišali za 5 odstotkov, tako da se stroškovni količnik (neživljenjskih zavarovanj) niti ni spremenil in znaša 28,6 odstotka. Težave pa so povzročili škodni dogodki, saj je škodni količnik (neživljenjskih zavarovanj) zrasel za 0,4 odstotne točke na 66,5 odstotka, skupaj pa kombinirani količnik za 0,5 odstotne točke na 95,2 odstotka. Kombinirani količniki za neživljenjska zavarovanja so znašali: 94,1 odstotna za Slovenijo ali 0,9 odstotne točke več kot v istem obdobju lani, 100,1 odstotka na Hrvaškem, 99,6 odstotka v Bosni in Hercegovini, 95,2 odstotka v Srbiji, 95,8 odstotka v Črni Gori in 98,5 odstotka v Makedoniji.

Drugi pričakovani problem so bile naložbene aktivnosti, saj je okolje nizkih obrestnih mer neugodno, obenem pa je Zavarovalnica Triglav v lanskem letu zabeležila nekatere pozitivne enkratne dogodke. Dobiček pred obdavčitvijo naložbenega dela je tako upadel iz lepih 17 milijonov zabeleženih v prvi polovici leta 2017 na le 6,9 milijonov v prvi polovici letošnjega leta. Zaradi omenjenih dveh razlogov se je polletni dobiček znižal za slabih 17 odstotkov in znašal 29,7 milijonov evrov. Ob tem velja omeniti, da je prvo četrtletje prispevalo več kot tri četrtine dobička, v drugem letošnjem četrtletju pa je dobiček znašal 6,5 milijona evrov.

V primerjavi s prvim četrtletjem je bil torej dobiček slab. Težko je sicer predvideti morebitne vremenske katastrofe in naložbeni rezultat. Toda običajno je za Triglav druga polovica leta slabša od prve. Glede na sezonsko dinamiko se tako zdi, da bo Skupina Triglav zaostala za našimi napovedmi o 72 milijonih evrov dobička v letošnjem letu, vendar pa bi znal biti dobiček še vedno visok. V Triglavu za letos planirajo 80 do 90 milijonov evrov dobička pred davki, ob polletju pa je slednji znašal 35,6 milijona evrov. Res pa je, da je Triglav še naprej prepričan v to, da bo napovedan razpon dosežen.

Delnica Zavarovalnice Triglav trenutno kotira pri knjigovodski vrednosti in 11,4-kratniku dobička, naša zadnja ciljna cena iz letošnjega maja pa znaša 36 evrov za delnico. Novo investicijsko raziskavo pričakujemo šele v začetku septembra, saj bomo za vrednotenje počakali na rezultate nekaterih primerljivih zavarovalnic in predvsem Pozavarovalnice Sava.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED