Strokovni članki 5.9.2018

Solidna prva polovica leta za Intereuropo

Avtor Matej Justin

Skupina Intereuropa je v prvi polovici letošnjega leta postregla s solidnimi rezultati. Prihodki od prodaje so se ob rasti v vseh poslovnih segmentih koprskega koncerna zvišali za desetino in dosegli 80,2 milijona evra. Če vzamemo pod drobnogled trge, na katerih je Intereuropa prisotna, vidimo, da so padec zabeležili le na srbskem in makedonskem trgu. Prihodki na prvem so bili nižji za šest, na slednjem pa za 36 odstotkov. Silovit upad prihodkov na makedonskem trgu je posledica enkratnih poslov, ki so bili realizirani v prvem polletju 2017 in so zvišali prihodke v Makedoniji na izredno visoko raven. V Intereuropi pričakujejo slabe rezultate v Srbiji tudi v drugi polovici letošnjega leta, in sicer zaradi težav s tamkajšnjim poslovodstvom, ki so ga že zamenjali.

Rast prihodkov se zaradi močne rasti stroškov storitev ni v celoti prelila v dobiček. Direktni stroški oziroma stroški podizvajalcev so se namreč na medletni ravni zvišali za 13,3 odstotka na 50,1 milijona evrov. Tudi rast cene nafte, ki je zaznamovala letošnjo pomlad, Intereuropi ni koristila. Polletni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je tako znašal 6,8 milijonov evrov oziroma 2,6 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Vendar pa se je zaradi nižje amortizacije oziroma zaradi prevrednotenja nepremičnin v lanskem letu dobiček iz poslovanja kljub temu zvišal za slabe dva odstotka in dosegel 3,7 milijona evrov.

Finančni dolg Skupine Intereuropa se je v prvih šest mesecev letošnjega leta znižal za še dodatne štiri odstotke, vendar je pri 64,4 milijona evrov finančno breme še vedno na visoki ravni.

Ciljno ceno Intereuropine delnice ohranjamo pri 2,8 evra, vendar pa smo zaradi rasti tečaja v preteklem obdobju naložbeno priporočilo znižali iz KUPI  na DRŽI.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED