Strokovni članki 6.9.2018

Pogled in pričakovanja do konca letošnjega leta

Avtor Izidor Jerman

Poletje je za nami in naši otroci so ponovno prestopili šolske pragove. Za vlagatelje pa to pomeni, da vstopamo v zadnjo tretjino leta. Če je za poletne mesece značilno, da so tudi zaradi počitnic trgi nekoliko bolj nepredvidljivi, je za zadnje mesece v letu značilno (vsaj statistično), da so najbolj donosni meseci v letu. Razlog je v bistvu povsem preprost, saj se v igro po poletnih počitnicah vrnejo vsi pomembnejši igralci na kapitalskem trgu in poskušajo v zadnjih mesecih še čim več pridobiti. To pomeni, da na trgu nastopajo bolj agresivno, kar se izraža v povečanem prometu.

Naj se v tem delu za trenutek vrnemo v poletne mesece, ki so bili za vlagatelje kljub počitniškemu razpoloženju nadpovprečno pestri. Mogoče se sama pestrost ni izrazila toliko v samih delniških tečajih kot v geopolitičnem dogajanju. V ospredju so bile ponovno napetosti v zvezi z globalno trgovinsko ureditvijo, kjer vodilno vlogo igrajo ZDA, in katerih osnovni namen (ne glede na retoriko) je, da se vzpostavi ravnovesje svetovne trgovine. V tej luči sta nas ob koncu poletja presenetili ZDA in Mehika, ki sta podpisali nov trgovinski sporazum. To dejanje pomeni, da na koncu vedno zmagata razum in pragmatičnost, ne glede na predhodna populistična stališča posameznikov. Na globalni ravni je dolgoročni cilj vseh vpletenih enak, to pa je večja blaginja prebivalstva.

Za konec pa še pogled in pričakovanja do konca leta. V zadnjih časih lahko večkrat zasledimo, da je trenutni bikovski trend eden najdaljših v zgodovini, in da je že »skrajni čas«, da se zaključi. Vendar tako pravi statistika, ki je kot takšna dostikrat sama sebi namen. Tudi rekordi so zato, da se jih ruši in v primeru, da delniški indeks preseže najvišjo zgodovinsko raven še ne pomeni, da nas čaka korekcija. Dejstvo je, da je ta bikovski trend, ki traja že skoraj 10 let imel zaradi finančne krize izjemno nizko izhodišče in so delniški trgi potrebovali skoraj pet let, da so si opomogli od padca v letu 2008 – 2009. Za letošnji optimizem so zaslužna podjetja, katerim je na krilih gospodarske rasti in zaupanja potrošnikov uspelo ustvariti izjemno rast dobičkov. Iz tega vidika so vrednotenja podjetij danes nižja kot ob koncu lanskega leta, kar je vse prej kot napihovanje borznega balončka. Pričakovanja za naslednje leto so seveda nekoliko nižja, kar je povsem razumljivo in sprejemljivo, vendar pa so še vedno dovolj visoka in predvsem realna, da lahko z optimizmom zremo ne samo do konca letošnjega leta ampak tudi v prihodnje leto.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Skladi d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe, avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Ostale informacije so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti/alta-skladi

 

 

 

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED