Strokovni članki 18.9.2018

Letos dobiček poganja tudi enkratni dogodek

Avtor Matej Justin

Letošnji polletni rezultati Skupine Luka Koper so sledili pozitivni dinamiki iz prvega četrtletja letošnjega leta. Prihodki od prodaje so se zvišali za 4,9% na 113,3 milijonov evrov, čeprav je ladijski pretovor zrastel za rahlih 0,3% v primerjavi z enakim obdobjem lani. V ozadju navidezno stagnirajočega ladijskega pretovora so sicer rezultati med vrstami ladijskega pretovora precej mešani. Namreč, ladijski pretovor generalnega tovora se je zvišal za 1,5%, kontejnerjev za 16,9% ter avtomobilov za 13,8%, medtem ko je ladijski pretovor tekočega tovora upadel za 8,5%, sipki in razsuti tovori pa so se znižali za 1,3%.

Rast stroškov iz prvega četrtletja letošnjega leta se je odrazil tudi v polletnih rezultatih. Stroški materiala so se zvišali za 9,3% na 8 milijonov evrov, stroški storitev za 8,8% na 29,2 milijona evrov, stroški dela pa za 7,4% na 25,5 milijonov evrov. Kljub temu je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) dosegel 57,2 milijonov evrov, kar je za 26,9% več kot v istem obdobju lani, medtem ko je dobiček iz poslovanja zrastel za 33,4% na 42,5 milijonov evrov. Če izločimo enkratni dogodek prejema odškodnine v višini 9,1 milijonov evrov, EBITDA doseže 48,1 milijonov evrov, kar je za 6,7% več kot v lanskem letu, medtem ko dobiček iz poslovanja znaša 33,4 milijona evrov, tj. 4,9% več kot lani. Skratka še vedno lepi rezultati. EBITDA marža se je izboljšala za 8,8 odstotnih točk na 50,5%, oz. ob izločitvi enkratnega dogodka se je zvišala za 0,7 odstotnih točk na 42,5%.

Problematične ostajajo investicije, ki so se skrčile za 85% na 4,3 milijona evrov. Čeprav so načrti glede investiranja za letošnje leto znižani s 53,5 milijona na 26,3 milijona evrov, tudi ta raven zaenkrat zgleda težje nedosegljiva. Neto dolg se je znižal za 70,7% na 24,8 milijonov evrov, predvsem zaradi visoke rasti denarja, kar je deloma posledica nižjega investiranja. Na eni strani je res, da to kaže na večjo generacijo prostega denarnega toka, toda težava je, da je razlog najbrž v počasnejši dinamiki nameravanih investicij.

Poleg polletnih rezultatov je Skupina Luka Koper objavila tudi popravljen načrt za letošnje leto, ki med drugim predvideva malenkost nižje čiste prihodke od prodaje od prvotno načrtovanih, ter za 17% višji dobiček iz poslovanja in 14% višji čisti dobiček. Skratka polletni rezultati niso pokazali večjih negativnih presenečenj, zato ohranjamo našo investicijsko tezo. Vseeno pa zamik v investicijah ustvarja kratkoročno večji denarni tok (na račun dolgoročnega) in boljšo bilanco stanja.  Vrednotenje denarnih tokov je posledično dvignilo ciljno ceno na 40 evrov. Vsekakor je nakupno priporočilo še naprej na mestu.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED