Strokovni članki 26.10.2018

Skupina Telekom Slovenija zabeležila padec

Avtor Sašo Stanovnik

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Telekom Slovenija zabeležila padec čistih prihodkov od prodaje za 0,7 odstotka na 538 milijonov evrov. Pri tem pa povečuje prihodke v segmentu novih storitev ter fiksnih širokopasovnih in IT storitev. V primerjavi s koncem lanskega leta  se je število širokopasovnih priključkov povečalo za 4 odstotke, število priključkov mobilne in fiksne tehnologije pa za 1,5 odstotka. Obe številki sta nad pričakovanji podjetja. Na drugi strani pa je Skupina zabeležila 2-odstoten padec prihodkov mobilnih storitev in 4-odstotni padec na veleprodajnem trgu. Velja sicer omeniti da je Skupina Telekom Slovenija v tretjem četrtletju letos zvišala prihodke za 1,5 odstotka in da je padec z vidika devetmesečnih rezultatov tudi posledica poskoka prihodkov od elektronskega cestninjenja zabeleženih v 2017. Kljub temu so bili prihodki v letošnjem letu iz četrtletja v četrtletje rahlo pod našimi pričakovanji in smo bili posledično primorani rahlo znižati naša pričakovanja glede prihodkov v letu 2018 in naprej.

Stroški so v prvih treh mesecih letos ostali na nivoju lanskoletnih, in sicer so znašali 514,4 milijona evrov. EBITDA, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, je znašal 152,9 milijona evrov, medtem ko se je EBITDA marža skrčila za 0,1 odstotne točke na 28,4 odstotke. Dosežen nivo  EBITDA je bil sicer rahlo pod našimi pričakovanji, vendar predvsem na račun nižje prodaje, marže pa so razmeroma boljše od naših pričakovanj oziroma je stroškovna baza nižja. Zato smo pričakovanje glede EBITDA celo rahlo zvišali. Skupina je v obravnavanem obdobju dosegla čisti poslovni izid v višini 23,5 milijona evrov. Za celotno letošnje leto pa je Telekom na začetku leta napovedal 755,3 milijonov evrov prihodkov, 209,8 milijonov EBITDA in 40,9 čistega poslovnega izida. V prvih treh četrtletjih so tako dosegli 72 odstotkov napovedanih prihodkov, 73 odstotkov EBITDA in 58 odstotkov načrtovanega čistega poslovnega izida.

Neto finančni dolg je konec septembra znašal 333 milijonov evrov in se je zvišal glede na enako obdobje lani, medtem ko je kapital skupine znašal 609,6 milijona evrov. Razlog je bil v izplačilu visoke dividende letos. Podjetje se na eni strani še vedno sooča z močnimi cenovnimi pritiski in težko dosega omembe vredne rasti, vendar to velja tudi za precej primerljivih podjetij. Na drugi strani pa ostaja Telekom dividendna zgodba, saj lahko pričakujemo v prihodnjih letih dividendno v višini 5 do 6 evrov na delnico. Res pa je, da medletno poročilo ni razjasnilo nekaterih pričakovanj glede poravnave z družbo T-2.

Naša ciljna cena je znižana na 79 evrov, predvsem kot posledica upada vrednosti primerljivih telekomov na borzah, pa tudi nekoliko večje ocene poravnave, kot smo pričakovali v zadnjih letih. Vseeno pa smo priporočilo dvignili iz drži na  kupi, saj je od zadnje investicijske raziskave cena na borzi že precej upadla. Prav tako omenjen z vidika 2018 znižan nivo dividende, nudi dober dividendni donos.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED