Strokovni članki 19.11.2018

Po dobrem tretjem četrtletju vse na ustaljenih tirnicah

Avtor Sašo Stanovnik

Kosmate premije so v prvih devetih mesecih leta zrasle za 5,5 odstotka glede na isto obdobje lani in so znašale 820 milijonov evrov. Pri tem je poročana rast celo višja kot je bila zabeležena ob poletju, rast pa je obenem še vedno prisotna v vseh državah in segmentih. Kosmate premije so namreč zrasle za 5 odstotke na ključnem domačem slovenskem trgu, ki predstavlja dobrih 76 odstotkov vseh zbranih premij. V Srbiji so kosmate premije zrasle za lepih 13 odstotkov, v Makedoniji za 12 odstotkov, na Hrvaškem za 8 odstotkov, v Črni Gori za 4 odstotke in v Bosni in Hercegovini za 3 odstotka. Skupaj so torej na trgih izven Slovenije zabeležili 8 odstotno rast kosmatih premij. Kosmate premije so zrasle za 6 odstotkov pri premoženjskih zavarovanjih (67 odstotkov vse premije) in za 10 odstotkov pri zdravstvenih zavarovanjih (13 odstotkov vse premije) ter za odstotek pri življenjskih zavarovanjih (20 odstotkov vse premije). Še naprej je Skupina torej na dobri poti da dosežejo svoje cilje glede kosmate premije, obenem pa je omenjena cifra za okoli 20 milijonov višja od naših pričakovanj.

Na drugi strani je stroškovni količnik (neživljenjskih zavarovanj) ostal pravzaprav nespremenjen na 28,3 odstotka, znižal pa se je škodni količnik, zaradi česar je kombinirani količnik (neživljenjskih zavarovanj) upadel iz 94,5 na 92,4 odstotka. V ozadju je dejstvo, da so kosmate škode zrasle za 6 odstotkov v devetih mesecih leta glede na isto obdobje lani, vendar so na drugi strani čiste škode zrasle le za pol odstotka. To je dvignilo dobiček pred davki za sam zavarovalni del iz 36,6 milijonov zabeleženih lani v prvih devetih mesecih na kar 48,5 milijona evrov. Naložbeni rezultat se je zaradi okolja in določenih enkratnih dogodkov v 2017 logično letos skrčil iz 26,4 milijona evrov na 19,6 milijonov evrov.

Kombinirani količniki za neživljenjska zavarovanja so znašali: 90,7 odstotna za Slovenijo ali 1,2 odstotne točke manj kot v istem obdobju lani, 100,8 odstotka na Hrvaškem, 100,1 odstotka v Bosni in Hercegovini, 98,8 odstotka v Srbiji, 93,6 odstotka v Črni Gori in 94,8 odstotka v Makedoniji. Pravzaprav razen v BiH so se navedeni količniki povsod vsaj nekoliko izboljšali.

Če smo ob polletju poročali, da je sicer Triglav skladen z našimi ocenami glede kosmatih premij, toda zaostaja pri dobičku, je to tretje četrtletje povsem popravilo. Nekateri škodni dogodki so bili sicer močnejši v drugem četrtletju in nižji v tretjem četrtletju, če jih primerjamo z zadnjimi leti. Dobiček pred davki je tako zdaj na ravni 69,9 milijonov evrov, dobiček ki pripada večinskemu lastniku pa se je povišal za 13 odstotkov na 58,5 milijonov evrov. Velja omeniti da je pri tem Triglav ustvaril 23,2 milijonov evrov dobička v prvem četrtletju in 6,5 milijonov evrov dobička v drugem četrtletju leta 2018 ter v tretjem četrtletju visokih 28,8 milijonov evrov dobička. Posledično če so ob polletju zaostajali za našimi ocenami glede dobička, je Skupina zdaj o devetih mesecih celo dobrih 4 milijona nad našimi pričakovanji. Res je sicer, da je pomagala tudi nekoliko efektivna davčna stopnja, a glavni razlog je v zavarovalnem rezultatu. Ker pa nismo popravljali naših napovedi ob poletju jih tudi tokrat ni treba, le tveganje je zdaj višje za boljše rezultate kot za slabše glede na naše prvotne napovedi. Vsekakor se uresničujejo napovedi uprave Triglava.

Knjigovodska vrednost delnice Skupine znaša 32,28 evra, posledično delnica naše največje zavarovalne skupine kotira pri okoli 89 odstotkih knjigovodski vrednosti in pri 8,5 kratniku dobička. Vrednotenja so se znižala, saj gredo rezultati v pravo smer, borzni trg pa v drugi polovici doživlja korekcijo. Naša zadnja ciljna cena na podlagi investicijske raziskave iz maja 2018 pa znaša 36 evrov na delnico in ne vidimo razloga za spremembo temeljnega cilja.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED