Strokovni članki 22.11.2018

Tudi SAVA RE z odličnim tretjem četrtletjem ujela napovedi

Avtor Sašo Stanovnik

V prvih devetih mesecih leta je Sava RE poročala 430,3 milijonov evrov kosmatih premij, kar je za 5,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast se je glede na polletje celo pospešila, obenem pa je rast kosmatih premij precej široko zasnovana z vidika segmentov in držav. Z vidika kosmatih premij je namreč bil na udaru le segment pozavarovanj in segment življenjskih zavarovanj v Sloveniji, kar je posledica velikega obsega zapadanja polic.  Daleč največ premij sicer Sava RE še naprej zbere v Sloveniji.  Visoke rasti pa so sicer zabeležili v Srbiji in na Kosovu. Glede na devetmesečne rezultate so kosmate premije na zelo dobri poti, da presežejo tako cilje vodstva kakor tudi naša pričakovanja.

Toda bolj pomembna je bila dinamika dobička oziroma škod. Škode so namreč ob poletju povzročile, da je kljub dobrim rezultatom z vidika prihodkov, Sava RE precej zaostajala za našimi pričakovanji glede ravni dobička. To je bilo povezano med drugim z neurjem v Sloveniji, ki je povzročilo za 5,9 milijonov evrov škode. Že ob poletju smo omenili, da zavarovalnica sicer planira en tak velik škodni dogodek na leto, toda da je torej ta rezerva že pokurjena. Toda po izredno dobrem tretjem četrtletju z vidika škodnih dogodkov, je Sava RE dosegla 10,4 milijonov evrov dobička. Posledično je Skupina Sava RE dosegla dobiček v višini 29 milijonov evrov za prvih devet mesecev letošnjega leta. Torej je cilj uprave doseči od 37 do 39 milijonov evrov dobička postal bolj uresničljiv, še bolj pa naše ocene, ki so nekoliko nižje od navedenega razpona. Pri tem velja omeniti, da je dobiček zrasel v vseh segmentih. Tako se je dobiček pred davki skoraj podvojil tudi v pozavarovalnem segmentu. Res pa je, da je deloma poskok dobička posledica enkratnih dogodkov.  

Zaradi višjih stroškov pridobivanja zavarovanja se je čisti stroškovni količnik zvišal iz 31,8% na 32,3%. Toda zaradi nižjih škod se je čisti kombiniran količnik z izključitvijo tečajnih razlik znižal iz 96,0% na 94,5%.  Velja omeniti, da je omenjeni količnik ob polletju znašal 97,1%, kar je za 4,8 odstotnih točk več kot v istem obdobju lani. Dobičkonosnost kapitala znaša lepih 11,8%.

Skratka, pravilno se je izkazalo, da nismo znižali svojih pričakovanj za 2018 po slabem prvem in drugem četrtletju. Te napovedi še naprej ohranjamo. Na drugi strani so se relativni kazalci vrednotenja za Savo Re skrčili, deloma na račun nižje cene delnice, ki je že več mesecev na udaru, deloma pa na račun dobrih rezultatov po odličnem tretjem četrtletju. S tem se je povišal tudi diskont pri vrednotenju v primerjavi s skupino primerljivih zavarovalnic, kakor tudi v primerjavi z Zavarovalnico Triglav. Visok dobiček je dober signal tudi za dividendo v 2019 in posledično dividendno donosnost, čeprav tu po dividendni donosnosti Sava RE še naprej precej zaostaja za Triglavom. Naša temeljna ciljna cena 23,5 evra na delnico ostaja nespremenjena, kakor tudi nakupno priporočilo. Sava RE namreč kotira pri 5,9 kratniku dobička in na 71 odstotkih knjigovodske vrednosti.

V prvih devetih mesecih leta je Sava RE poročala 430,3 milijonov evrov kosmatih premij, kar je za 5,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast se je glede na polletje celo pospešila, obenem pa je rast kosmatih premij precej široko zasnovana z vidika segmentov in držav. Z vidika kosmatih premij je namreč bil na udaru le segment pozavarovanj in segment življenjskih zavarovanj v Sloveniji, kar je posledica velikega obsega zapadanja polic.  Daleč največ premij sicer Sava RE še naprej zbere v Sloveniji.  Visoke rasti pa so sicer zabeležili v Srbiji in na Kosovu. Glede na devetmesečne rezultate so kosmate premije na zelo dobri poti, da presežejo tako cilje vodstva kakor tudi naša pričakovanja.

Toda bolj pomembna je bila dinamika dobička oziroma škod. Škode so namreč ob poletju povzročile, da je kljub dobrim rezultatom z vidika prihodkov, Sava RE precej zaostajala za našimi pričakovanji glede ravni dobička. To je bilo povezano med drugim z neurjem v Sloveniji, ki je povzročilo za 5,9 milijonov evrov škode. Že ob poletju smo omenili, da zavarovalnica sicer planira en tak velik škodni dogodek na leto, toda da je torej ta rezerva že pokurjena. Toda po izredno dobrem tretjem četrtletju z vidika škodnih dogodkov, je Sava RE dosegla 10,4 milijonov evrov dobička. Posledično je Skupina Sava RE dosegla dobiček v višini 29 milijonov evrov za prvih devet mesecev letošnjega leta. Torej je cilj uprave doseči od 37 do 39 milijonov evrov dobička postal bolj uresničljiv, še bolj pa naše ocene, ki so nekoliko nižje od navedenega razpona. Pri tem velja omeniti, da je dobiček zrasel v vseh segmentih. Tako se je dobiček pred davki skoraj podvojil tudi v pozavarovalnem segmentu. Res pa je, da je deloma poskok dobička posledica enkratnih dogodkov.  

Zaradi višjih stroškov pridobivanja zavarovanja se je čisti stroškovni količnik zvišal iz 31,8% na 32,3%. Toda zaradi nižjih škod se je čisti kombiniran količnik z izključitvijo tečajnih razlik znižal iz 96,0% na 94,5%.  Velja omeniti, da je omenjeni količnik ob polletju znašal 97,1%, kar je za 4,8 odstotnih točk več kot v istem obdobju lani. Dobičkonosnost kapitala znaša lepih 11,8%.

Skratka, pravilno se je izkazalo, da nismo znižali svojih pričakovanj za 2018 po slabem prvem in drugem četrtletju. Te napovedi še naprej ohranjamo. Na drugi strani so se relativni kazalci vrednotenja za Savo Re skrčili, deloma na račun nižje cene delnice, ki je že več mesecev na udaru, deloma pa na račun dobrih rezultatov po odličnem tretjem četrtletju. S tem se je povišal tudi diskont pri vrednotenju v primerjavi s skupino primerljivih zavarovalnic, kakor tudi v primerjavi z Zavarovalnico Triglav. Visok dobiček je dober signal tudi za dividendo v 2019 in posledično dividendno donosnost, čeprav tu po dividendni donosnosti Sava RE še naprej precej zaostaja za Triglavom. Naša temeljna ciljna cena 23,5 evra na delnico ostaja nespremenjena, kakor tudi nakupno priporočilo. Sava RE namreč kotira pri 5,9 kratniku dobička in na 71 odstotkih knjigovodske vrednosti.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED