Strokovni članki 22.11.2018

Situacija v industriji se slabša in to rezultati tretjega četrtletja odsevajo.

Avtor Sašo Stanovnik

Če je bilo prvo in drugo četrtletje odlično z vidika cen titanovega dioksida, prihodkov in dobička, je tretje četrtletje postreglo s precejšnjim poslabšanjem. To poslabšanje je bilo sicer vse bolj pričakovano, saj so primerljiva podjetja v zadnjem mesecu podajala slabe rezultate kot posledica padca volumna prodaje saj se je v panogi zbralo preveč zaloge. Pojavljali pa so se tudi indici, da se slabša povpraševanje, kar je lahko tudi odsev ohlajevanja gospodarstev. Prodaja je tako v tretjem četrtletju upadla za 21,5 odstotkov glede na drugo četrtletje leta in 28,2 odstotkov glede na isto obdobje lani. Skupaj sicer to pomeni le 6,7 odstotni padec prihodkov od prodaje v prvih devetih mesecih leta gleda na isto obdobje lani. Velja še omeniti, da je raven prihodkov pod pričakovanjem uprave podjetja.

Obenem je v prvih devetih mesecih leta Cinkarna Celje dosegla dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 42,5 milijonov evrov, kar pomeni 4,3 odstotno rast. Čisti dobiček pa je poskočil za 9,6 odstotkov na 27,9 milijonov evrov. Dobiček je tako še naprej nad pričakovanji uprave, EBITDA marža pa je sicer v tretjem četrtletju močno upadla, a je še vedno na ravni iz prvega in drugega četrtletja leta 2017. Je pa tudi res, da četrto četrtletje 2018 bo šibko in bo malo dodalo obstoječi dobičkonosnosti, obenem pa tudi, da je znesek investicij nad pričakovanji zaradi nekaterih nepredvidenih investicij. To pomeni manjši denarni tok ustvarjen v prvih devetih mesecih leta. To z vidika vrednotenja ni zanemarljivo.

Uprava podjetja, kakor tudi tuji analitiki, pa še naprej svarijo, da se bodo dobičkovne stopnje industrije vsaj stabilizirale, če ne že upadle. Na eni strani je to lahko posledica rasti vhodnih stroškov, na drugi strani pa tudi slabšega razmerja med ponudbo in povpraševanjem, kot to velja sedaj. Je pa tudi res, da bo glede na pričakovano raven dobička za 2018, dividenda še naprej izredno visoka tudi v 2019.

Skratka treba je razumeti, da je industrija v kateri Cinkarna Celje deluje precej ciklična in da je torej vse več kazalcev, ki nakazuje da je vrh cikla že za nami. Sledi umiritev dobičkonosnosti in torej upad tako nivojev dobička kot dividend. Še vedno menimo, da bo Cinkarna Celje prihodnje recesije v industriji dobro prenesla, a pri vrednotenju je treba upoštevati tudi prihodnjo normalizacijo in ne le trenutno stanje. Naše vrednotenje odseva oboje in to je pri vlaganju treba upoštevati. Obenem je treba omeniti, da primerljiva borzna podjetja zaradi pričakovane normalizacije  že doživljajo padce cen delnic, precej višje kot to velja za Cinkarno Celje.  Naša ciljna cene je zaradi padca primerljivih podjetij, in znižanja pričakovanj tako za 2018 kot 2019 znižana na 241 evrov na delnico, priporočilo pa je znižano na drži. Namreč teoretičen zaslužek skupaj z dividendo je namreč še naprej lep,  a menimo da bo delnica delila usodo primerljivih podjetij iz panoge in bo torej cena na udaru v času slabšanja pogojev v panogi.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED