Strokovni članki 23.11.2018

Krka ponovno podira rekorde

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ponovno uspela podreti svoj prodajni rekord.  V tem obdobju so namreč prodali za 971,9 milijona evrov zdravil. Rast prodaje v evrih je bila 4-odstotna, količinska prodaja pa se je povečala za 7 odstotkov.

Največjo, in sicer kar 14-odstotno rast, so v Krki zabeležili v Jugovzhodni Evropi. V Srednji in Vzhodni Evropi so se prihodki povečali za 6 odstotkov, v Sloveniji pa za 3 odstotke. Na drugi strani je le Zahodna Evropa zabeležila padec prodaje, in sicer za 3 odstotka. Na največjem posamičnem trgu, ki še vedno ostaja Rusija, je prodaja zrasla za 2 odstotka, čeprav se je v lokalni valuti povečala za visokih 16 odstotkov. V Rusiji rast še vedno omejuje rubelj. Istočasno se je količinska prodaja v Rusiji povečala za 18 odstotkov. Tudi z vidika produktnih segmentov je Krkina rast prodaje široko zasnovana, kar je dobro.

Dobiček iz poslovanja je v prvih devetih mesecih znašal 163,8 milijona evrov oziroma 9,8 odstotka več kot leto prej. To se je  pretvorilo tudi v 9,8-odstotno rast čistega dobička, ki je dosegel 120,8 milijona evrov. Doseženi rezultati so bili posledično nad našimi pričakovanji, tako kar se tiče prihodkov kot tudi čistega dobička. Krka še naprej ostaja močna v ustvarjanju denarnega toka, medtem ko je bilanca neobremenjena z dolgom. Prav tako ostaja privlačen tudi dividendni donos. Za celotno letošnje leto tako Skupina Krka načrtuje prihodke v višini 1,3 milijarde evrov, medtem ko naj bi doseženi čisti dobiček znašal 153 milijonov evrov. Glede na objavljene rezultate je podjetje doseglo 75 odstotkov napovedanih prihodkov in 79 odstotkov planiranega čistega dobička. Torej je na dobri poti, da lahko svoje napovedi celo preseže s tem pa tudi naša pričakovanja.

Krka je obenem že podala svoje plane za 2019. V 2019 tako pričakuje 5 odstotno rast prihodkov na 1.375 milijonov evrov kar naj bi rezultiralo v dobičku v višini 172 milijonov evrov. Obenem naj bi investicije znašale 124 milijonov evrov, vendar je en del investicij prenesen iz 2018. Dividendna politika ostaja nespremenjena in je nadpovprečna glede na primerljive farmacevte. V primerjavi z našimi dosedanjimi napovedmi za 2019, plani pomenijo le nekoliko višjo raven prihodkov in dobička … zato bomo zaenkrat ostali pri naših napovedih, le da je ponovno večja možnost presega teh napovedi. Znižali pa smo pričakovanje glede investicij v 2019, kar pa je le minorno vplivalo na ciljno ceno. Naša zadnja ciljna cena 68 evrov je dvignjena na 69 evrov, ohranja pa se naše priporočilo kupi.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED