Strokovni članki 4.12.2018

Rast prihodkov, toda maržnost je na udaru

Avtor Sašo Stanovnik

Skupina Unior je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 183,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 1,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. K temu so pomembno pripomogli tudi ugodna gospodarska gibanja in pogoji v avtomobilski industriji. V programu Odkovki, ki je izključno vezan na avtomobilsko industrijo, so se prihodki povečali za 14,1 odstotka. Rast prihodkov je bila zabeležena še v programu Ročno orodje, in sicer 2,3-odstotna, medtem ko je program Strojegradnja zabeležil padec predvsem zaradi projektov, ki še niso dokončani in katerih izvedba je bila planirana za drugo polovico leta. V tretjem četrteltju se ti projekti očitno še niso dokončali in sedaj uprava meni, da bo veliko nadoknadenega v zadnjem četrtletju.

Dobiček iz poslovanja je v obravnavanem obdobju znašal 12,3 milijona evrov oziroma 22,8 odstotka manj kot leto prej. Skupina Unior je tako v prvih devetih mesecih leta posledično ustvaril 8,7 milijona evrov čistega dobička, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe, kar je za okoli 3 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Primerjava je sicer omejena zaradi prodaje RTC Krvavec, ki je v prvem polletju dosegla prihodke v višini 3,7 milijona evrov, 1,6 milijona evrov EBITDA in 0,5 milijona evrov čistega dobička. Poleg tega pa je zaradi odsvojitve nastalo 1,1 milijona evrov pozitivne razlike. Res pa je, da je eden  glavnih razlogov za upad v rastočih stroških, tako materiala kot dela. Te pritiske lahko pričakujemo tudi v nadaljnjih četrtletjih. Drugi ključen razlog pa je v segmentu Strojegradnje, kjer pa se zna v prihodnjih četrtletjih kar nekaj nadoknaditi z dokončanjem projektov. Velja še omeniti, da je Skupina Unior v tretjem četrtletju ustvarila le milijon evrov dobička iz poslovanja, medtem ko je bil dobiček zanemarljiv. V istem obdobju lani je poročal 2,5 milijonov evrov dobička iz poslovanja in 1,3 milijonov dobička, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe.

Naša zadnja analiza iz avgusta je imela ciljno ceno 21 EUR, priporočilo pa je bilo znižano na drži, saj se je tedaj tržna cena precej približala naši ciljni ceni. Toda zaradi nekoliko slabše maržnosti, predvsem pa zaradi nižjih relativnih kazalcev primerljivih podjetij, smo ciljno ceno ponovno znižali na 18,5 evra na delnico. Ker pa je na drugi strani cena delnice že upadla nazaj na 16,3 evra, se je seveda ponovno odprl potencial, ki bi upravičil nakupno priporočilo. Toliko bolj če bo četrto četrtletje res boljše po maržnosti. Toda sami menimo, da je smiselno počakati na boljši sentiment predvsem za ciklične delnice ter seveda umiritev pesimizma glede ohladitve evropske rasti. Do tedaj bi previdnostno ostali pri priporočilu drži.

 

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED