Strokovni članki 24.10.2019

Objava četrtletnih poslovnih rezultatov

Avtor Izidor Jerman

Na kapitalskih trgih objava četrtletnih poslovnih rezultatov med vlagatelji vedno vzbudi precejšnja pričakovanja, upanja in želje, predvsem pa povzroči veliko adrenalina. Nekomu, ki je v te vode šele dobro skočil, lahko objave povzročijo veliko stresa in marsikdo prav zaradi tega obupa in si poišče drugo delovno mesto. Za tiste, ki pa v tem vztrajamo desetletje in več, med te spada tudi avtor tega zapisa, je pa to obdobje, ko se znova preštejemo in ugotavljamo, ali so bile naše odločitve pri strukturi portfelja pravilne. Če pa je obdobje objave rezultatov prepleteno še z izrednimi dogodki, je veselica samo še toliko večja. Tokratno obdobje je točno takšno, saj moramo poleg številnih objav poslovnih rezultatov upoštevati še vsakodnevno britansko dramo glede brexita, z enim očesom se ves čas oziramo proti ZDA in Kitajski, v katero smer se odvijajo trgovinski pogovori, ob koncu meseca bo sledilo še zasedanje ameriške centralne banke in temu primerna so pričakovanja o znižanju obrestne mere, za dobro mero pa dodamo še makroekonomske objave. Seveda je treba vse dejavnike tako ali drugače kvantificirati in jih vključiti v modele ter se na tej podlagi odločiti, kako bo strukturiran portfelj.

Vrnimo se k objavi rezultatov. Cena delnice je na učinkovitih trgih vedno odsev pričakovanja, pri čemer se ta med posamezniki razlikujejo. Eni razmišljajo kratkoročno, drugi dolgoročno, tretji pa nekaj povsem po svoje. En analitik za neko delnico priporoča nakup, sočasno drug analitik priporoča prodajo. En analitik ima v priporočilu ciljno ceno 50, drug 60, tretji pa 45. Na koncu pri ceni delnice na borzi prevladata soglasje vseh udeležencev in najbolj prvinska oblika ponudbe in povpraševanja. Vsi zgoraj omenjeni primeri vsebujejo znane informacije, na podlagi katerih se izoblikujejo pričakovanja o ceni delnice. Glede na to, da vsak tržni udeleženec znane informacije v svojem modelu razlaga po svoje, so pričakovanja na koncu različna. Analitik, ki je namesto dogovora pričakoval dodatna zaostrovanja med ZDA in Kitajsko, je bolj kot ne priporočal prodajo vrednostnih papirjev proizvajalcev polprevodnikov, analitik, ki je pričakoval dogovor, pa je za vrednostne papirje enake skupine podjetij priporočal nakup.

Odgovor na zgoraj navedena vprašanja in dileme je vedno v najbolj prvinski obliki znan ob objavi poslovnih rezultatov, ki jih seveda vsak posameznik razlaga po svoje. Kljub temu se soglasje glede različnih razlag vedno kaže v ceni delnice. Običajno poslovni rezultati, ki so bili v skladu s pričakovanji, izražajo ceno delnice, ki se je izoblikovala na borzi, kar pa še ni zagotovilo, da bo tako tudi vnaprej. Kolikšna bo cena po objavi rezultatov, je precej bolj od obdobja, ki je minilo, odvisno od napovedi za naslednje četrtletje, ki jih posamezno podjetje poda v sporočilu za javnost in pozneje dodatno obrazloži na tiskovni konferenci. Na podlagi napovedi se izoblikuje novo pričakovanje, in če je pričakovanje višje od trenutne cene, si lahko nadejamo rast cene delnice in, obratno, padec te cene, kadar napovedi zaostajajo za pričakovanji. Ko večina podjetij na posameznem trgu objavi rezultate, se ustvari splošen trend, ki se neposredno kaže v zadevnem borznem indeksu, kot so na primer Dow Jones, DAX, S & P 500 in ne nazadnje SBITOP.

S tem je krog sklenjen in vsi udeleženci na kapitalskem trgu se začnemo ozirati v naslednje obdobje objave rezultatov. V vmesnem času pričakovanja prilagajamo skladno s kvantifikacijo makroekonomskih objav, geopolitičnih trenj in podobnim. Na koncu znova pridemo do preštevanja ob objavi rezultatov. Kako kaže v letošnji sezoni objave rezultatov? Za zdaj smo šele na začetku in lahko ugotovimo, da se je vzpostavil trend, ki je podoben tistim v zadnjih nekaj četrtletjih, ko so podjetja v povprečju presegala pričakovanja in dokler podjetja presegajo pričakovanja, običajno ni večje bojazni pred vzpostavitvijo dolgoročnega negativnega trenda.

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED