Strokovni članki 27.11.2019

Rekordi namesto recesije

Avtor Slavko Rogan

Preden se dotaknem stanja in razpoloženja na delniških trgih, je smiselno za trenutek osvežiti spomin. V tem obdobju je bilo na trgih v preteklem letu zelo krvavo, predvsem zaradi trgovinskega zaostrovanja in posledično prepričanja, da bo imelo trgovinsko napenjanje mišic usodni vpliv na gospodarstvo in ga bo zapeljalo v recesijo. Dodatno je tudi ameriška centralna banka v leto 2019 vstopala z napovedmi o nekem ciljnem štirikratnem zvišanju obrestne mere. Sočasno pa so se slabšali nekateri makroekonomski kazalniki. Evropska centralna banka je konec leta 2018 končala program monetarnega sproščanja z odkupom obveznic. Razprodaja delnic je bila brutalna, te so v zavesti vlagateljev postale zelo kontaminirane in na vsak način se jih je bilo treba znebiti. Toda akterji na trgu so zelo hitro dojeli, da sta bila zmota in strah pretirana, trgi so že v začetku tega leta hitro in močno okrevali. Čeprav je bilo leto dokaj turbulentno, trgi danes dosegajo rekordne vrednosti.

Ali se je okolje čez leto močno spremenilo? Da in ne. Bližje smo končni obliki trgovinskega sporazuma, vendar na drugačnih temeljih. Ameriška centralna banka je svojo napoved za to leto obrnila na glavo. Namesto štirikratnega zvišanja obrestne mere je to trikrat znižala. Tudi Evropska centralna banka je pod težo strahu in ohlajanja v Nemčiji obrnila ploščo z reaktivacijo mesečnega dotoka svežega denarja na trg. Ali sta s tem osrednji banki priznali svojo zmoto ali pa pokazali izjemno sposobnost prilagajanja svoje politike razmeram na trgu, je stvar razprave. V zvezi s potrošnjo in brezposelnostjo se v letu dni ni spremenilo prav nič, brezposelnost je še naprej zgodovinsko majhna, potrošnja pa je temu primerno zgodovinsko velika. Kljub majhni brezposelnosti inflacija ne dela težav, in to čeprav se tudi plače višajo. Vse to se je pokazalo v rezultatih poslovanja, saj so bili tričetrtletni rezultati že več ali manj objavljeni. Vse panoge v delniškem indeksu S & P 500 so dosegle pozitivno rast dobička, tudi prihodkovna stran je izkazovala rast, čeprav nekoliko manjšo od dobičkov. Še zmeraj je precej močna dinamika odkupov lastnih delnic, kar precej izboljša končno podobo rasti dobička. V Evropi se glede rezultatov poslovanja podjetij kaže bolj mešana podoba, se je pa izboljšala tako na prihodkovni kot na dobičkonosni strani, vendar je manj primerljiva do ameriške. Namreč pri evropskih podjetjih je odkup lastnih delnic prej izjema kot pravilo, v ZDA pa je prav obratno. Rezultat vsega tega je, da je to leto do zdaj spet eno od bolj donosnih pri delniških naložbah. 

Ostane še glavno vprašanje: Kaj nas čaka do konca leta in ali bodo trgi obdržali rekordne ravni ali celo dosegli še višje? Ne vemo zagotovo, nekaj dejstev bi lahko nakazovalo prav to. V zadnjem času se precej omenja, da sta rešitev trgovinskega spora in podpis sporazuma precej blizu. To je zelo pozitivno za trge. Pred nekaj meseci so imeli institucionalni vlagatelji velik delež denarja v portfeljih, prav zaradi strahu pred recesijo. Danes je ta delež denarja najmanjši že od leta 2013. Njihova črnoglednost je prešla v precej močan optimizem. Ne nazadnje, samo še dober mesec nas loči od konca leta, torej je še ravno dovolj časa, da zamudniki glede donosov še kaj naredijo. To pa lahko trge potisne samo še nekoliko navzgor. 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED