Strokovni članki 23.12.2019

Naložbeni razred za leto 2020 ‒ delnice

Avtor Miha Mihalj

V naslednjih dnevih bo dogajanje na delniških trgih zaradi prazničnega vzdušja in bližnjega konca leta bolj kot ne upočasnjeno in z manjšo likvidnostjo. Večjih pretresov tako kot lani ne pričakujemo, naj samo spomnim, da so delniški trgi lani dan pred božičem dosegli kratkoročno dno. Strahu med vlagatelji je bil izjemno močan, saj so zaradi nenehnih zapletov v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko pričakovali zanesljivo recesijo. Danes lahko rečemo, da so si delniški trgi lepo opomogli in da bomo kmalu sklenili zelo donosno leto.

V povprečju so letos ameriške delnice dosegle 31-odstotno rast, evropske delnice skoraj 22-odstotno rast, razvijajoči se trgi pa 17-odstotno rast. Sploh ameriški indeks S & P 500 bo leto končal na rekordnih ravneh, blizu 3.200 indeksnih točk, leta 2020 bo težko ponovil podobno dvomestno rast. Ključno je, da je bila dosežena vsaj prva faza dogovora v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko, ta dogovor morajo še podpisati in začasna preložitev dodatnih zvišanj carin na kitajsko blago. Druga faza dogovora pa bo po vsej verjetnosti sklenjena šele po ameriških predsedniških volitvah. Če bo znova zmagal Trump, se nadejamo, da bo tudi druga faza sklenjena, v primeru zmage demokrata pa se lahko zadeve močno zapletejo.

Trenutno makroekonomsko stanje v ZDA in predvsem izjemno nizka stopnja brezposelnosti sta močni izhodišči za vnovično Trumpovo zmago. Redko se je zgodilo, da trenutnemu predsedniku ob takšnem stanju gospodarstva niso zaupali še enega mandata. Še vedno je precej nejasnega glede postopka za razrešitev predsednika Trumpa, ta postopek pa bi lahko vplival na razplet trgovinskih pogajanj s Kitajsko in verjetno tudi na poslabšanje stanja gospodarstva v ZDA. Treba se zavedati, da je trenutno gonilna sila še vedno močan potrošnik v ZDA in če ne bi bilo take potrošnje, bi bil lahko preobrat močnejši, saj so ameriška podjetja še vedno kljub poceni denarju previdna pri povečevanju naložb in zmogljivosti. Če bi vlagala več, bi imelo gospodarstvo večji zagon.

Tudi ameriška centralna banka (Fed) se je močno omehčala in napovedala, da leta 2020 ne bo posegala po obrestni meri, kar je dobra novica za delniške trge. Predsednik Feda je poudaril, da je trenutna monetarna politika primerna in bo potrebna velika sprememba na trgu, da bo Fed znova ukrepal. Zaradi politike nizkih obrestnih mer bi lahko ameriško gospodarstvo nadaljevalo še dve leti brez recesije.

Torej, če povzamemo, čaka nas volilno leto v ZDA, ki se je v preteklosti velikokrat izkazalo za donosno leto. Monetarna politika Feda bo vsaj še eno leto stabilna, preostale centralne banke pa bodo še naprej vodile ohlapno monetarno politiko. Pričakovati je mogoče, da bo monetarna politika na Kitajskem in na nekaterih trgih, kjer so obrestne mere na višjih ravneh (Rusija, Turčija), še ohlapnejša in rezi v obrestno mero še večji. Napovedi glede rasti dobička za leto 2020 v ZDA se počasi približujejo dvomestni številki (blizu 10 %), nekoliko slabši rasti dobička v Evropi (+8 %), trenutna vrednotenja so malce nad dolgoletnim povprečjem, a se bodo z rastjo dobičkov v letu 2020 znižala, obdobje nizke obrestne mere se bo nadaljevalo, kar daje najboljše obete za delniške trge. Vmes pa bodo lahko predvsem nekateri delniški indeksi, ki so na rekordnih ravneh, imeli delne popravke za približno med 5 do 10 odstotkov.    

 

Razkritje: Vsebina je informativne narave in izraža mnenja in poglede avtorja članka. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Vsi podatki in informacije, uporabljeni v tem prispevku, temeljijo na javnih podatkih, pridobljenih iz virov, za katere je avtor razumno ocenil, da so verodostojni na dan njihove objave. Triglav Skladi, d.o.o. so in bodo sklepali posle z nekaterimi finančnimi instrumenti ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem prispevku. V te finančne instrumente in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in/ali portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravljajo Triglav Skladi, d.o.o.

 

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED